» Domov » Galďż˝ria » UZ 6 / Eduard Antal: Eduard Antal: Rotácia IX., 1970. Kombinovaná technika, preglejka. 82x92cm. Zbierka GMB

UZ 6 / Eduard Antal: Eduard Antal: Rotácia IX., 1970. Kombinovaná technika, preglejka. 82x92cm. Zbierka GMB


UZ 6 / Eduard Antal: Eduard Antal: Rotácia IX., 1970. Kombinovaná technika, preglejka. 82x92cm. Zbierka GMB
UZ 6 / Eduard Antal: Eduard Antal: Rotácia IX., 1970. Kombinovaná technika, preglejka. 82x92cm. Zbierka GMB.

,,Príroda, z nej sa učím, všetko je v nej odôvodnené, logické, v podstate jednoduché, má svoju zákonitosť. Snažím sa pochopiť, že som jej súčasťou, ona súčasťou vesmíru, toto všetko poznávať a v tom všetkom hľadať seba. Ako ona vo svojich premenách vytvára nové, pokúšam sa tiež hľadať, snívať, vytvárať. Cez všetky napätia hľadám pokoj, v stálej nespokojnosti vyrovnanosť."
                                                                                                                                 Eduard Antal

O AUTOROVI A DIELE
*Eduard Antal (1929, Vidiná – 2011, Bratislava) študoval na Pedagogickej fakulte v Bratislave, na výtvarnú scénu vstúpil v 60. rokoch 20. storočia. Venoval sa zobrazeniu krajiny, ktorú postupne abstrahoval. Patrí k predstaviteľom umenia geometrickej abstrakcie. Bol členom tzv. Klubu konkretistov (1967 – 1971), ktorí obdivovali vedecký pokrok a nové technológie, zaujímali sa o prírodné dianie a svoje pozorovaniaprenášali aj do tvorby. Slovo konkrécia označuje obrazové predstavy, ktoré nesúvisia so svetom predmetov.
 
*Abstraktné diela vznikajú zjednodušovaním (abstrahovaním) konkrétneho motívu, alebo nezávisle na videnej skutočnosti (s použitím základných prvkov výtvarného umenia – farby, kriviek, priamok, rytmu, svetla, alebo s použitím geometrických tvarov – geometrická abstrakcia).
*Eduard Antal sa zaoberal zákonitosťami prírody a vzťahom človeka k nej, ale aj problémami gravitácie, vlnenia a tvarovej štylizácie. Opakovaním a rotáciou jednoduchých, postupne sa zmenšujúcich geometrických tvarov v obraze vytvára priestor prenikajúci do hĺbky, alebo do výšky. Nepriamo môže pripomenúť aj iluzívne barokové stropné maľby, vyvoláva dojem nekonečne pokračujúceho priestoru, alebo zrkadliacich sa tvarov.

NÁMETY NA DISKUSIU
*Eduard Antal v tvorbe nezobrazoval príbehy. Pracoval s abstraktnými geometrickými tvarmi. Napriek tomu v nás jeho obraz môže vyvolávať rôzne asociácie. Čo ti pripomína?
*V obraze je zámerne zredukovaná farebnosť, niektoré autorove biele obrazy pripomínajú brázdy v snehu, aj svoj prvý obraz nazval Prvý sneh. Ako na nás pôsobí jeho biela farba? Kde sa v každodennom živote s bielou stretávame (napr. v medicíne, v laboratóriu, na svadbe,...) a aké symbolické hodnoty jej zvykneme pripisovať?
*Obraz pracuje s rytmom a gradáciou, ktoré sú dôležité aj v hudbe. Sú v ňom prítomné protiklady, ako narastanie a ubúdanie, približovanie a vzďaľovanie, zväčšovanie a zmenšovanie. Ako by sa dali napodobniť pomocou zvukov? Aký druh hudby, alebo hudobného nástroja ti obraz pripomína, ako by sa dal hudobne vyjadriť? Skúste ho napodobniť, použiť môžete aj každodenné predmety, ktoré máte práve pri sebe.

NÁMETY NA AKTIVITY
*Obraz je vytvorený – podobne ako stavebnica – otáčaním (rotáciou) trojhranných geometrických motívov. Môže nám pripomenúť otáčajúcu sa vrtuľu, veterný mlyn či ventilátor. Skús vytvoriť vlastné priestorové dielo: inštaláciu, ktorá sa bude pohybovať vo vetre, pomocou dychu, alebo napojením na elektrický zdroj.
*Dôležitou súčasťou obrazu Eduarda Antala je rytmus. Skús vo svojom okolí nájsť zaujímavý detail architektúry: schodisko z pohľadu zdola, alebo zhora, okná, dvere, balkóny či parapety a skús ich fotograficky zaznamenať.
*Obraz môže pripomenúť grafiky M. C. Eschera, ktorý vytváral záhadné, poprepletané architektúry-bludiská. Aj z  obrazu Eduarda Antala sa nám môže „zamotať hlava“. Skús vytvoriť vlastný „bludiskový“ obraz.
*Vyber si jeden geometrický tvar a skús ho vystrihnúť z kartónu alebo výkresu v rôznych veľkostiach. Skús z tvarov ako zo stavebnice poskladať rôzne varianty obrazov. Tvary tvoria šablóny, ktoré môžeš obkresľovať a ich opakovaním vytvárať nekonečné variácie. Znásobiť ich môžeš aj odrazom v zrkadle.
*Skús odfotografovať rôzne stopy, zanechané v čerstvom snehu, alebo vytvoriť rôzne stopy (tzv. slepotlače) a perforácie na povrchu mäkkého bieleho papiera, napríklad vypísaným perom, špachtľou, sponkou nožíkom, orezávačom, kolieskom na vykrajovanie cesta, formičkami... Aké rôzne stopy vytvárajú?


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB