UZ 6 / Stanislav Filko: Stanislav Filko: Monstrum I., 1967. Zváraný objekt (kov, železo). v. 101cm. Zbierka GMB


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB