» Domov » Galďż˝ria » UZ 6 / Stanislav Filko: Stanislav Filko: Monstrum I., 1967. Zváraný objekt (kov, železo). v. 101cm. Zbierka GMB

UZ 6 / Stanislav Filko: Stanislav Filko: Monstrum I., 1967. Zváraný objekt (kov, železo). v. 101cm. Zbierka GMB


UZ 6 / Stanislav Filko: Stanislav Filko: Monstrum I., 1967. Zváraný objekt (kov, železo). v. 101cm. Zbierka GMB
UZ 6 / Stanislav Filko: Stanislav Filko: Monstrum I., 1967. Zváraný objekt (kov, železo). v. 101cm. Zbierka GMB.

„Svet ako médium mu bol tesný. Stano Filko, náš svetový autor, vytvoril vlastný. Multidimenzionálny, úplný, zasahujúci minulosť aj budúcnosť, objektivitu aj subjektivitu, racionalitu aj emocionalitu, sakralitu aj profánnosť, život aj smrť. Všetko.“                                                                                    Nina Vrbanová

O AUTOROVI A DIELE
*Stanislav (Stano) Filko (1932, Veľká Hradná – 2015, Bratislava) študoval maľbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Spolu s Alexom Mlynárčikom patrí k zakladateľom konceptuálneho a akčného umenia na Slovensku. Ako multimediálny umelec od 60. rokov 20. storočia pracoval s rôznymi médiami, od maľby, asambláže, po objekty, inštalácie a environmenty (priestorové diela, prostredia), do ktorých vnášal vlastnú filozofiu. Dvakrát prežil klinickú smrť, čo ovplyvnilo jeho pohľad na život. Venoval sa témam vesmíru, kozmológii, utopickým projektom, vlastným transcendetným (duchovným) konceptom fungovania sveta. V roku 1980 emigroval z vtedajšieho Československa a do roku 1991 žil v Nemecku, Kanade a USA. Patrí k najvýraznejším súčasným autorom, renomovaným aj v zahraničí.
*Dielo Monstrum I. patrí k autorovej ranej tvorbe, je súčasťou jeho asambláží (z angl., fr. assamblage – nahromadenie), priestorových diel, ktoré kumulujú a kombinujú trojrozmerné predmety rôzneho pôvodu a materiálov. Asambláže sa začali využívať v umení kubizmu, dadaizmu a surrealizmu. Dielo vzniklo zváraním kovových predmetov každodenného použitia (tzv. ready-mades), z ktorých autor vyskladal výsledný objekt, ktorý zjednotil tým, že ho natrel nažlto. Mnohé objekty však ponechával v surovom stave.

NÁMETY NA DISKUSIU
*Dielo Monstrum je „poskladané“ z rôznych každodenných predmetov, súčiastok a fragmentov náradí a strojov. Dajú sa niektoré z nich rozpoznať? Kde by ste hľadali, ak by ste potrebovali podobný materiál?
*Ako prvý každodenné predmety v tvorbe použil Marcel Duchamp, keď v roku 2013 vystavil Koleso z bicykla. Predmety povýšil na umelecké dielo, a vystavil ich v zmenenom kontexte galérie, kde už neslúžili ich pôvodnému účelu. Nadviazalo na neho konceptuálne umenie od 60. rokov 20. storočia, pre ktoré je už sama myšlienka, idea (koncept) umelca umeleckým dielom. Kladie dôraz viac na idey, ako na ich spracovanie, ktoré môže mať rôzne formy a podoby. Používaš v každodennom živote niektoré predmety iným spôsobom, na iný účel, ako ten, na ktorý pôvodne slúžia?
*Ak by dielo Stana Filka bolo skutočným strojom, na čo by slúžil, čo by sa na ňom vyrábalo?

NÁMETY NA AKTIVITY
*Dielo využíva nepotrebné materiály, určené na zánik, ktorým autor dáva nový život a novú estetickú hodnotu. V akom verejnom priestore a v akej súvislosti by si si vedel predstaviť vystavené toto dielo? Vytvor koláž, kde ho ako model umiestniš do konkrétneho prostredia. *Zostroj vlastný premyslený objekt z každodenných predmetov, ktoré nájdeš vo svojom okolí. Môže ich spájať materiál, alebo funkcia, na ktorú sa používajú. Na objekte Stana Filka je vidieť, že predmety nepoužíval celkom náhodne, ale tak, aby výsledné dielo malo vyváženú statiku a kompozíciu (usporiadanie jednotlivých predmetov).
*Dielo Stana Filka pripomína stroj, s ktorým sa spája aj možnosť pohybu, a to aj napriek tomu, že objekt je statický. Je zároveň zvláštnym druhom zátišia, vytvoreného z rôznych predmetov. Navrhni vlastný utopický (nereálny) stroj, alebo stroj budúcnosti. Aká bude jeho funkcia?  
*Aj v každodennom prostredí by sme mohli nájsť objekty, ktoré nevytvorili umelci, ale môžu nám pripomínať objekt alebo sochu. Skús ich nájsť vo svojom okolí a odfotografovať, alebo nakresliť mapu, trasu zaujímavých objektov v tvojom meste, ktoré by si odporučil navštíviť aj svojim spolužiakom a kamarátom. Vytvoríš tak vlastnú „galériu vo verejnom priestore“. 


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB