UZ 6 / Stanislav Filko: Stanislav Filko: Monstrum I., 1967. Zvßranř objekt (kov, żelezo). v. 101cm. Zbierka GMB


VzdelßvacÝ program GalÚrie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB