» Domov » Galďż˝ria » UZ 6 / Zoltán Palugyay: Zoltán Palugyay: Z kostola., 1932. Olej na plátne. 34,5x49,5cm. Zbierka GMB

UZ 6 / Zoltán Palugyay: Zoltán Palugyay: Z kostola., 1932. Olej na plátne. 34,5x49,5cm. Zbierka GMB


UZ 6 / Zoltán Palugyay: Zoltán Palugyay: Z kostola., 1932. Olej na plátne. 34,5x49,5cm. Zbierka GMB
UZ 6 / Zoltán Palugyay: Zoltán Palugyay: Z kostola., 1932. Olej na plátne. 34,5x49,5cm. Zbierka GMB.

„Nesčíselné opakovanie motívu zhlučených pričupených dreveníc pod búrlivým horizontom nebies, viedlo k jeho postupnému asbtrahovaniu do znaku – osudového symbolu nenávratne sa tratiaceho starobylého spôsobu života.“                                                           Katarína Bajcurová, Ján Abelovský

O AUTOROVI A DIELE
*Zoltán (Zolo) Palugyay (1989, Bodice, Liptovský Mikuláš – 1935, Nízke Tatry) študoval maľbu na akadémii v Budapešti, Krakove a Mníchove, na Slovensko sa vrátil v roku 1926. Počas prvej svetovej vojny bol povolaný na front, kde začínal svoju kariéru umelca. Nešťastne zahynul počas túry v Nízkych Tatrách.
*Jeho obrazy, ovplyvnené secesiou a expresionizmom charakterizuje expresívnosť a výrazná, alebo melancholická farebnosť. Popri maľbe často kreslil – kresby tvorili jeho vizuálny denník. Patrí k zakladateľom slovenskej moderny. V jeho tvorbe sa pravidelne opakuje silueta dedinských domov, ako je to aj v obraze Z kostola. Vnímal ich ako symbol ľudského osudu. Nezobrazuje v ňom presnú perspektívu, nevykresľuje detaily postáv a ich tvárí, ale zobrazuje ich širokými, abstraktnými ťahmi štetca. Hľadá spôsob zachytenia atmosféry dediny a jej obyvateľov, počas pravidelnej nedeľnej sviatočnej udalosti. Kvety – slnečnice, sú rovnako dominantné ako ľudia. V obraze sa prelína svet prírody a ľudí, ktorých prepojenie a súlad autor v tvorbe zdôrazňoval.


NÁMETY NA DISKUSIU
*Popíš, čo všetko sa dá na obraze nájsť a nechaj svojich spolužiakov, aby podľa tvojho opisu nakreslili vlastnú predstavu obrazu. Akú situáciu zachytáva, kto a čo sa na ňom nachádza? Kedy sa kde sa scéna odohráva?
*Kostol v minulosti, aj dnes, tvoril kultúrne a duchovné centrum každej dediny a mesta. Na akých miestach v tvojom okolí sa zvykne schádzať veľa ľudí? Je rozdiel, keď sa ľudia stretávajú preto, že ich niečo spája, ako keď sa stretávajú náhodne, napríklad v mestskej doprave, v obchode, alebo v škole? Prečo sa ľudia stretávajú? Máš rád veľa ľudí pokope, alebo sa lepšie cítiš v menšej spoločnosti ľudí? Spomínaš si, na akom najväčšom zhromaždení si bol?
* V obraze majú popri ľuďoch dôležité miesto slnečnice, ich hlavičky pripomínajú tváre okolitých žien. Ktorý maliar v minulosti často zobrazoval slnečnice? Mohol ho Palugyay počas jeho ciest stretnúť?
*Palugyay sa často stretával s maliarmi Jankom Alexym a Milošom Alexandrom Bazovským, s ktorými diskutovali o modernej maľbe, spolu vystavovali a cestovali po Slovensku. Nájdi ich obrazy na internete a porovnaj, v čom bola ich tvorba podobná. O niektorých témach sa rozprávame iba s ľuďmi, ktorým dôverujeme. O čom sa zvyknete rozprávať medzi spolužiakmi?
*Obraz by sa dal prirovnať k pocitu, keď sa nám zatočí hlava a všetko okolo vidíme trocha rozmazane, alebo ako vo sne, kde nie všetko jasne rozoznávame. Zažil si niekedy ten pocit? Niektoré obrazy Zoltána Palugyaya sú akoby snovými víziami. Aké farby na jeho obraze dominujú? Aké emócie vyjadrujú? Je obraz podľa teba smutný, alebo optimistický?


NÁMETY NA AKTIVITY

*Zoltán Palugyay maľoval chalupy, ktoré odzrkadľovali ľudský osud. Chalupy môžu byť veselé, smutné, nahnevané, tancujúce, unavené... Skús nakresliť dom, ktorý odzrkadľuje tvoju náladu. Bude to tvoj skrytý autoportrét. Na záver ich môžete pomiešať a hádať, ktorá chalupa ku komu patrí. Môže to byť dedinský dom, alebo aj súčasný, mestský, ktorý si sami naprojektujete.
*Môžete použiť aj domy z časopisov, alebo z internetu a vytvoriť koláž - nové mesto, vytvorené z domov všetkých spolužiakov, alebo ho poskladať z kartónových krabíc. V čom ťa vystihuje dom, ktorý si si vybral? Ako vyzerá zvonka, a ako zvnútra? Ako by vyzeral tvoj „dom snov“? Čo pre teba znamená domov?
*Ako sa líši život v meste a na dedine? Kde by si chcel žiť ty, ak by si si mohol vybrať? Mnohí ľudia sa sťahujú z dedín do mies, no niektorí ľudia sa sťahujú aj z miest na vidiek. Prečo je to tak? Ako nás ovplyvňuje miesto, kde vyrastáme? Skús v počítači, alebo formou koláže vytvoriť mesto-dedinu, ktorá by spájala to najlepšie zo života v meste a na dedine. Výhody a nevýhody oboch môžete spoločne napísať na veľký papier. Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB