» Domov » Galďż˝ria » UZ 7 / Ivana Sláviková: Ivana Sláviková: Obete varujú 2 - 67/08, 2009, Objekt, 168x100x100cm, Zbierka GMB

UZ 7 / Ivana Sláviková: Ivana Sláviková: Obete varujú 2 - 67/08, 2009, Objekt, 168x100x100cm, Zbierka GMB


UZ 7 / Ivana Sláviková: Ivana Sláviková: Obete varujú 2 - 67/08, 2009, Objekt, 168x100x100cm, Zbierka GMB
UZ 7 / Ivana Sláviková: Ivana Sláviková: Obete varujú 2 - 67/08, 2009, Objekt, 168x100x100cm, Zbierka GMB.

Čítanie mojej práce je viacúrovňové, založené na kontraste a paradoxe mužský a ženský, vysoký a nízky, vyprázdnené a novo naplnené miesto ako priestor kolektívnej pamäti.“ Ivana Sláviková

O autorke a diele
· Ivana Sláviková študovala sochárstvo na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde dnes aj pôsobí ako pedagogička a vedúca katedry sochárstva. Vo svojej tvorbe pracuje s kolektívnou aj osobnou pamäťou, zaznamenáva ju v rôznych médiách a materiáloch, napríklad vyšívaním do plechu a karosérií áut. 
· Dielo Obete varujú II. odkazuje na rovnomenné slávne dielo jedného z našich najvýznamnejších sochárov, Jozefa Jankoviča (1937-2017), ktoré sa nachádza v exteriéri budovy Pamätníka Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Dielo z bronzu malo dramatický osud. Vzniklo totiž v roku 1969, počas obdobia komunizmu, a už v roku 1972 ho odtiaľ z ideologických dôvodov odstránili (a neskôr presťahovali do obce Kalište). Na svoje pôvodné miesto sa vrátilo až v roku 2004. Dielo totiž nebolo oslavou hrdinov, ale naopak ukazovalo na tragédiu každej vojny. Autor tak vytvoril celkom nový typ pamätníka, ktorý má nadčasovú hodnotu a núti nás zamyslieť sa nad hodnotami, ktoré sú v živote dôležité. 
· Plastika Ivany Slávikovej vznikla ako interpretácia, pocta známemu a dôležitému dielu, ktoré obohacuje o vlastné nové myšlienky. Dielo je oveľa menšie a najmä, je z mäkkého materiálu, ktorého použitie sa spája často so ženami a ženskými prácami. Hovorí aj o tom, že napriek tomu, že sochári bývajú väčšinou muži, pretože pri sochárstve je potrebná aj fyzická sila, dnes to už nie je pravidlo a aj na Slovensku máme mnohé výrazné ženské sochárske osobnosti (napríklad Máriu Bartuszovú).

Námety na diskusiu
· Vieš si predstaviť, že by si sa raz zamestnal/a na škole, kde teraz študuješ? Máte medzi učiteľmi niekoho, kto chodil v detstve na vašu školu? 
· Existujú zamestnania, v ktorých je zamestnaných viac žien, a také, kde pracuje viac mužov. Ktoré to sú? Dnes sa veľa hovorí o tom, že práca by mala byť rovnako prístupná mužom aj ženám, no vždy budú zamestnania, kde budú jedni alebo druhí prevažovať a má to svoj význam. Ktoré to sú a čo si o tom myslíš? 
· Čo je to pamätník? Pojem je odvodený od slova pamätať si, no všetci vieme, že zapamätať si dôležité veci nie je vždy jednoduché. Čo robíte keď na niečo, čo je pre vás v osobnom živote dôležité, nechcete zabudnúť? Pripomíname si to sviatkami (napr. narodeninami), ale možno máme aj vlastný spôsob, ako si ich zapamätávame. Naša pamäť je selektívna, na veľa vecí zabúdame. 
· Aj v živote celej spoločnosti a národa sú dôležité udalosti, na ktoré by sme nemali zabudnúť. A to dokonca aj vtedy, ak sme ich osobne nezažili, pretože sa nás týkajú ako súčasť našej historickej, kolektívnej pamäte. Podobne, ako sa zaujímame o život našich príbuzných, ktorí tu žili pred nami. Na to slúžia verejné pamätníky a štátne sviatky. Majú podľa teba význam? Komu/ čomu by si postavil pamätník ty a akú by mohol mať v dnešnej dobe podobu?

Námety na aktivity
· Interpretovať dielo z dejín umenia znamená viesť s ním rovnocenný dialóg, dávať mu nové významy. Skúste si vybrať dielo z dejín umenia (z minulosti alebo súčasnosti) a vytvoriť svoj vlastný pohľad naň. Vytvorte podľa neho nie jeho kópiu, ale nové dielo, ktoré sa tým predchádzajúcim inšpiruje a pridá mu vlastnú myšlienku a význam. Dokonca sa nemusí sa svoj vzor ani podobať. 
· Vytvorte si svoju vlastnú perinovú inštaláciu z nepotrebných perín, vankúšov alebo molitánov. 
· Vypracujte mapu sôch vo verejnom priestore v mieste vášho bydliska, alebo na sídlisku, kde bývate. Zmapujte, odfoťte a zaznamenajte všetky sochy, ktoré nájdete. Môžete skúsiť vypátrať aj ich autorov. To isté sa dá urobiť aj s mozaikami alebo maľbami na domoch, alebo aj s grafitti na múroch. V mestách ako sú Košice alebo Bratislava si môžete pomôcť aj podobnými mapami sôch, ktoré nájdete na internete.


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB