» Domov » Galďż˝ria » UZ 7 / Martin Sedlák: Martin Sedlák: Nimbus, 2007, Svetelný objekt, 80x140cm, Zbierka GMB

UZ 7 / Martin Sedlák: Martin Sedlák: Nimbus, 2007, Svetelný objekt, 80x140cm, Zbierka GMB


UZ 7 / Martin Sedlák: Martin Sedlák: Nimbus, 2007, Svetelný objekt, 80x140cm, Zbierka GMB
UZ 7 / Martin Sedlák: Martin Sedlák: Nimbus, 2007, Svetelný objekt, 80x140cm, Zbierka GMB.

Minimalizmus výtvarnej formy vychádza zo základných geometrických útvarov, kruhu, štvoruholníka a ich modifikácií v súčinnosti s prácou so svetlom. Svetlo je určujúcim fenoménom, ktorý formu nielen oživuje, ale doslova jej danú prísnosť transformuje do magických až transcendentálnych polôh.“
Eva Trojanová


O autorovi a diele
· Martin Sedlák (1978) vyštudoval na Vysokej škole výtvarných umení maľbu (u prof. Ivana Csudaia), toto médium však zamenil za priestorové inštalácie vytvárané svetlom. Často zobrazujú základné geometrické tvary (kruh, ovál, štvorec), každodenné predmety (stolička) a symboly (šípka). V priestore sú „nakreslené“ pomocou svetla (neónov alebo svietiacej fólie), ktoré im dodávajú nové symbolické obsahy a divákovi môžu sprostredkovať nečakaný duchovný zážitok.
· Dielo
Nimbus svojím tvarom aj veľkosťou odkazuje k tradičným obrazom, ktoré zvykli mať (a niekde aj dnes majú) ľudia zavesené nad posteľami v spálňach. Zobrazovali väčšinou Ježiša alebo Pannu Máriu pri modlitbe. Obraz pracuje s abstraktným geometrickým tvarom, akoby rámom obrazu, do ktorého si jeho obsah a význam dopĺňa samotný divák. Pripomína aj svätožiaru (lat. nimbus), ktorá sa zvykne zobrazovať nad hlavami svätcov. Čo všetko by mohla predstavovať a symbolizovať takáto „osamotená“ svätožiara?
· Ovál je jedným zo základných geometrických tvarov, ktorý sa pre svoju blízkosť kruhu používal v sakrálnej architektúre aj nástennej (štukovej) výzdobe, využíval sa najmä v období baroka. V 18. storočí sa oválny tvar stal populárnym dekoratívnym prvkom, z čoho vychádzajú aj spomínané tvary sakrálnych obrazov, umiestňované nad postele.


Námety na diskusiu
· Svetlo je nevyhnutný predpoklad života na zemi, je aj jedným zo základných predmetov záujmu umenia. V dejinách ľudstva však vždy odkazovalo aj na existenciu duchovného sveta. Svetlo v jeho rôznych podobách, má v sebe niečo fascinujúce. V starovekom Egypte bol boh Ré jeden z najdôležitejších bohov, stotožňovaný so slnkom. Aj v kresťanstve je svetlo jedným so základných symbolov, znakov Božej prítomnosti. Využívala ho napríklad gotická architektúra pri práci so svetlom prenikajúcim cez vitrážové okná, ale aj mnohí maliari a sochári pri práci svetlom a tieňom.
· Aké sú rôzne zdroje svetla? Každému sa už stalo, že nám niekto zasvietil do očí baterkou, alebo zapol svetlo, keď sa nám chcelo spať. Vtedy nám svetlo nie 
je veľmi príjemné. Mal si však niekedy pozitívny zážitok, kedy ťa „ožiarilo“ svetlo? Či už niekde v prírode, v kostole, alebo v tmavej miestnosti, do ktorej prenikali skryté lúče svetla, alebo počas Vianoc, kde práve symboly svetla zohrávajú dôležitú úlohu. Niekedy sme možno mali zážitok, že svetlo bolo akoby skryté niekde v nás samých. Napríklad keď je niekto dobre naladený alebo zažíva niečo pekné, tiež zvykneme hovoriť že „celý žiari“. 
· V Bratislave, v Košiciach aj po celom svete sa konávajú rôzne festivaly svetla, na ktoré prichádza čoraz viac ľudí (napríklad festival Biela noc). Na ich stránkach nájdeš rôzne zaujímavé inštalácie, ktoré so svetlom pracujú. Svetlo je však aj častým nástrojom reklamy, ktorá nás chce čo najviac zaujať a dokáže nás aj neraz manipulovať. Mnohí umelci si prepožičali svetelné trubice z reklamy, jedným z prvých bol umelec Bruce Nauman v 60. rokoch 20. storočia. Umelci pracujúci v tvorbe s prirodzeným alebo umelým svetlom vytvárajú tzv. light art (svetelné umenie). 


Námety na aktivity
· Vytvorte spoločnú asociatívnu mapu pojmov, čo všetko vás postupne napadne pri slove svetlo. Kam ste sa až od pôvodného pojmu dostali?
· Skúste na stenu nainštalovať drevené, alebo z kartónu vystrihnuté rámy v tvare základných geometrických tvarov. Aké rôzne významy a obsahy v týchto tvaroch nachádzate? Objavujú sa v histórii, architektúre, v každodennom živote okolo vás? Môžete ich nainštalovať aj v tmavej časti školy, pomocou svietiacich fólií alebo svietiacich svetelných pások. Pomocou nich môžete vytvoriť aj svetelné grafity na dlážku alebo na stenu.
· Vytvorte fotografické portréty svetlom, pomocou bateriek alebo iných zdrojov svetla (napr. fosforových tyčiniek), ktorými budete kresliť do priestoru v úplnej tme a zaznamenáte, alebo ich nafilmujete na fotoaparát na statíve.

· Zaznamenajte fotograficky svetlo v podobách, v akých ho objavíte vo svojom okolí (napr. svetlo prenikajúce žalúziami, oknom, odraz slnečných lúčov, opakovane pozorované a zaznamenávané vychádzajúce a  zapadajúce slnko).Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB