» Domov » Galďż˝ria » UZ 7 / Peter Kalmus: Peter Kalmus: Gitary (Z cyklu Strunové nástroje), 1992-2015, Asambláž, v.178cm, Zbierka GMB

UZ 7 / Peter Kalmus: Peter Kalmus: Gitary (Z cyklu Strunové nástroje), 1992-2015, Asambláž, v.178cm, Zbierka GMB


UZ 7 / Peter Kalmus: Peter Kalmus: Gitary (Z cyklu Strunové nástroje), 1992-2015, Asambláž, v.178cm, Zbierka GMB
UZ 7 / Peter Kalmus: Peter Kalmus: Gitary (Z cyklu Strunové nástroje), 1992-2015, Asambláž, v.178cm, Zbierka GMB.

„Dlhoročné účinkovanie Petra Kalmusa na našej výtvarnej scéne ... zahŕňa svojské ponímanie tvorivej činnosti, ktoré vybočuje z tradičných estetických koncepcií v našich regionálnych podmienkach.“
Vladimír Beskid

O autorovi a diele
· Peter Kalmus (1953, Piešťany), od deviatich rokov žije v Košiciach a striedavo aj v Piešťanoch. Výtvarné umenie neštudoval (je autodidakt=samouk), napriek tomu je jeho tvorba súčasťou výtvarnej, počas komunizmu tzv. undergroundovej, scény. Podnetom a inšpiráciou sú pre neho všetky materiály, techniky, aj tie „neumelecké“, ale aj udalosti každodenného života a dianie v spoločnosti. Popri grafikách, kresbách, objektoch, kolážach a asamblážach realizuje rôzne akcie a intervencie (=zásahy) do verejného priestoru, ktoré majú často radikálny charakter. Zaoberá sa „kolektívnou pamäťou“ a rôznymi akciami nám pripomína udalosti z našej histórie, aby sme nezabúdali na to, čo je v našej histórii významné a na čo môžeme byť hrdí, ale aj na to, čo v nej nevyšlo (napr. počas 2. svetovej vojny, počas komunizmu), a môžeme sa z toho poučiť.
· Keď sa na dielo
Gitary pozrieme zblízka, zistíme že je poskladané z rôznych predmetov: častí rozobraných strojov, nábytkov, firemných a informačných tabuliek a každodenných predmetov: cd-čiek, žiaroviek, opaskov, lyžičiek, reťazí, lán, ventilátorov a drôtov. Tie sú pozvárané do veľkého objektu pripomínajúceho hudobný nástroj. Podobným spôsobom vznikajú aj jeho ďalšie objekty, napríklad bicykel, ktorý autor reálne používa.
· Autor má dve polohy tvorby: extrovertnú a introvertnú, v rámci ktorej vznikal napr. jeho dlhodobý projekt, kedy postupne obalil 80 000 kameňov drôtom, ako spomienku, poctu židovským obyvateľom Slovenska, korí boli cez 2. svetovú vojnu vyvezení do koncentračných táborov (dnes je v Parku ušľachtilých duší vo Zvolene).
· Asambláž (=montáž, spájanie dokopy), je priestorové dielo poskladané z rôznych materiálov a predmetov. Prvé asambláže sa objavili u dadaistov a neskôr surrealistov od začiatku 20. storočia, napr. u Marcela Duchampa či Kurta Schwittersa, ktorý premenil svoj dom na veľkú inštaláciu rôznych tvarov (Merzbau, 1933).

Námety na diskusiu
· Z  koníčka či záľuby sa pre nás môže stať naša celoživotná profesia. Poznáš niekoho, kto robí celkom inú profesiu ako je tá, ktorú študoval, a vynikol v nej? Alebo niekoho, kto má popri práci aj záľubu, ktorej sa naplno venuje (napr. umenie, šport, alebo dobrovoľnícka práca)? Si aj ty v niektorej oblasti autodidaktom?
· Dnes sa veľa hovorí o tom, kto by sa mal a nemal vyjadrovať k politickým otázkam. Politika, z gréckeho slova politiké znamená „umenie správy štátu“. Čo si o tom myslíš ty, je potrebné sa o politiku zaujímať či nie? V akom zmysle ovplyvňuje napríklad tvoj život?
· Umelci, ktorí sa svojou tvorbou a postojmi vyjadrujú k dôležitým otázkam v spoločnosti a vo svete, tvoria tzv. „angažované umenie“. Takýto druh umenia nás môže pozývať k formulovaniu vlastného názoru, ktorý môže byť od toho umelcovho aj odlišný. Čo považuješ ty za dôležité spoločenské otázky?
· Zvuk vydávajú nielen hudobné nástroje, ale aj každodenné predmety a život okolo nás, doma, vonku, či v škole. Všimli si to aj mnohí umelci a hudobní skladatelia, medzi prvými americký skladateľ John Cage (1912-1992), ktorý začal každodenné zvuky na ulici či v kuchyni nahrávať a využívať ich vo svojej tvorbe. Jedno z jeho slávnych diel sa volá
4´33´´ ticha (nájdete ho na internete). Môže byť úplné ticho tam, kde sa stretne veľa ľudí? Vyskúšajte si to v triede. Aké zvuky by mohol vydávať hudobný nástroj Petra Kalmusa?

Námety na aktivity
· Pustite si rôzne nahrávky zvukov prírody, mesta, strojov, zvierat..., tak, aby ostatní nevedeli, o aké ide. So zavretými očami si môžeme predstavovať, v akom prostredí sme sa ocitli a z čoho by zvuky mohli vychádzať. Aké zvuky sú nám príjemné a aké naopak, nepríjemné? Môže zvuk ohrozovať zdravie, alebo byť liečivý?
· Zaznamenajte každodenné zvuky doma, v škole, na hodine, cez prestávku, na školskom dvore, v školskej jedálni... Pustite ich spolužiakom, či ich budú vedieť rozoznať.
· Aký je zvuk zvonenia u vás v škole? Skúste vytvoriť jeho vlastný návrh a dohodnúť sa s vedením školy, aby ste ho mohli pustiť cez školský rozhlas aj všetkým spolužiakom (urobte jeho záznam).
· Vytvorte svoj vlastný spoločný objekt - hudobný nástroj z bežných predmetov (pri ich použití v umení hovoríme o ready-mades). Aké predmety zvolíte a aký bude výsledný zvuk? Zaznamenajte ho ako video alebo audiozáznam.
· Skúste zorganizovať v škole akciu, kde napríklad v školskej jedálni na vopred vymedzený čas všetci naraz stíchnu.


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB