» Domov » Galďż˝ria » UZ 7 / Peter Bartoš: Peter Bartoš: Koncept budúca diaľnica, 1988-1989, Xerox na papieri, 29,2x40cm, Zbierka GMB

UZ 7 / Peter Bartoš: Peter Bartoš: Koncept budúca diaľnica, 1988-1989, Xerox na papieri, 29,2x40cm, Zbierka GMB


UZ 7 / Peter Bartoš: Peter Bartoš: Koncept budúca diaľnica, 1988-1989, Xerox na papieri, 29,2x40cm, Zbierka GMB
UZ 7 / Peter Bartoš: Peter Bartoš: Koncept budúca diaľnica, 1988-1989, Xerox na papieri, 29,2x40cm, Zbierka GMB.

„Ku konceptuálnemu umeniu priviedlo Petra Bartoša štúdium prírody a láska k nej.“ Lucia Gregorová-Stach

O autorovi a diele
· Peter Bartoš (1937, Praha) patrí k najvýznamnejším domácim konceptuálnym výtvarníkom. Študoval maľbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a na alternatívnu výtvarnú scénu vstúpil v 60. rokoch 20. storočia. Spočiatku sa venoval maľbe, s ktorou sa rozlúčil symbolickou akciou, kedy všetky svoje maľby rozdal (na akcii Rozdávanie v r. 1965). Dokonca pre neho prestal byť dôležitý originál výtvarného diela, pretože za najdôležitejšiu považuje myšlienku, ktorú nám chce sprostredkovať (preto často využíva napríklad xerox).
· Konceptuálne umenie (od 60. r. 20. storočia) pracuje s myšlienkami, ktoré považuje za dôležitejšie ako estetickú stránku umenia. Chce v nás vyvolávať otázky a viesť s nami dialóg.
· V jednom z dlhodobých, dalo by sa povedať celoživotných projektov sa Peter Bartoš zaoberá ekologicko-urbanistickým riešením krajinnej oblasti bratislavskej zoologickej záhrady, v ktorej bol aj zamestnaný. Zaujíma ho životné prostredie ako miesto vplývajúce na kultiváciu človeka a o krajine uvažuje nielen ako o fyzickom, ale aj ako o duchovnom priestore. Jeho diela sa pohybujú na pomedzí medzi reálnymi projektami a projektami fiktívnymi, možno realizovateľnými niekedy v budúcnosti.
· Dielo
Koncept budúca diaľnica je projektom, mapou, ktorá kombinuje kresbu a text. Ukazuje reálne riešenia pre konkrétne zvieratá v bratislavskej ZOO, ale zaoberá sa aj širšími súvislosťami a diaľnicou, ktorá dnes vedie povedľa nej. Nie je urbanistom ani krajinným architektom, ale krajina je pre neho nositeľom hlbších významov. Jeho projekty prepájajú históriu s víziami do budúcnosti. Jednou z autorových akcií bolo reálne vyšľachtenie Bratislavského holuba estetického, ako „živej plastiky“ v r. 1974-76, počas Veľkej noci v r. 1979 zas organizoval s kamarátmi akciu Pasenie ovečky.

Námety na diskusiu
· Zoologické záhrady sa v posledných rokoch zmenili na zábavné centrá. Ich hlavným cieľom však naďalej ostáva vytvorenie dobrých podmienok pre život zvierat, ktoré sú vyňaté zo svojho pôvodného prirodzeného prostredia. Prvé zoologické záhrady patrili kráľom a prvá verejná ZOO bola založená vo Viedni v roku 1752, keď Habsburgovci sprístupnili svoj zverinec na zámku Schönbrunn. Potom to bola ZOO v Paríži a Londýne, (tu vznikol skrátený názov ZOO). Niektoré ZOO majú podobu safari, kde sa zvieratá voľne pohybujú, majú vzdelávaciu a často aj vedeckú funkciu. Každý z nás v detstve niekedy navštívil zoologickú záhradu. Aké máš na to spomienky?
· Zažil si niekedy nezabudnuteľný zážitok v prírode? Sú výlety do prírody pre teba súčasťou života? Hovorí sa, že v prírode človek dokáže načerpať novú energiu, zažil si to niekedy na vlastnej koži?
· Diaľnice sú témou, ktorá sa dotýka celého Slovenska, spája ho aj rozdeľuje. Sú potrebné kvôli rozvoju ekonomiky a pracovných príležitostí každej oblasti, no nie všade sú dostavané. Ako je to v mieste tvojho bydliska a ako by sa dala podľa teba riešiť situácia s preplnenými cestami a častými zápchami? Pomohlo by napríklad, ak by bola verejná doprava zadarmo, ako sa o tom v niektorých mestách uvažuje?
· Často sme svedkami, že developerské firmy nie vždy dostatočne rešpektujú životné prostredie, v ktorom stavajú. Kto každý by mal podľa teba rozhodovať o tom, čo a kde sa bude stavať a ako to bude vyzerať? Je náročné sa v tom zorientovať, no vieš si napríklad predstaviť, že by si vstúpil do diskusie o zmenách v mieste svojho bydliska?

Námety na aktivity
· Vytvorte vlastný projekt, plán prestavby areálu školy, školského dvora, sídliska alebo námestia. Čo vám v škole alebo na školskom dvore chýba a čo naopak oceňujete? Čo by si zmenil vo výstavbe vášho mesta, keby si bol napríklad jeho primátorom? Vytvorte spoločnú diskusiu a návrhy zapracujte formou kresby, fotografie, koláže či mapy.
· Naprojektujte ideálne oddychové miesto vo svojom okolí. Aké rôzne funkcie by malo spĺňať a komu by malo slúžiť?
· K zvieratám majú často bezprostrednejší vzťah ľudia na vidieku ako v mestách, ale nemusí to byť pravidlom. Máš doma nejaké domáce zviera? Skús mu naprojektovať ideálny príbytok, so všetkými potrebnými funkciami.
· Vzťah k životnému prostrediu je dôležitá téma. Vieme, že od neho do veľkej miery závisí aj budúcnosť našej planéty. Aj preto o ňom existujú medzinárodné dohovory, hovorí sa o ňom v škole, doma, hovoria o ňom politici a napríklad aj pápež. Akým spôsobom sa takýto vzťah buduje? Skús navrhnúť plagát alebo reklamu či slogan, ktorý by hovoril o ochrane životného prostredia takou formou, aby dokázal zaujať tvojich rovesníkov.


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB