UZ 7 / Peter Barto╣: Peter Barto╣: Koncept bud˙ca diaÁnica, 1988-1989, Xerox na papieri, 29,2x40cm, Zbierka GMB


VzdelßvacÝ program GalÚrie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB