» Domov » Galďż˝ria » UZ 7 / Andrej Barčík: Andrej Barčík: Zátišie s čiernym terčom., 1985, Koláž na sololite, 70x100cm, Zbierka GMB

UZ 7 / Andrej Barčík: Andrej Barčík: Zátišie s čiernym terčom., 1985, Koláž na sololite, 70x100cm, Zbierka GMB


UZ 7 / Andrej Barčík: Andrej Barčík: Zátišie s čiernym terčom., 1985, Koláž na sololite, 70x100cm, Zbierka GMB
UZ 7 / Andrej Barčík: Andrej Barčík: Zátišie s čiernym terčom., 1985, Koláž na sololite, 70x100cm, Zbierka GMB.

Keď maľujem, chcem fixovať pocity v obraze." Andrej Barčík


O autorovi a diele
· Andrej Barčík (1924, Závodie – 2004, Žilina) študoval na Slovenskej vysokej škole technickej u prof. Jána Mudrocha a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. Ľudovíta Fullu. Bol členom Skupiny Mikuláša Galandu (1957), autorov, ktorí sa hlásili k odkazu slovenskej moderny a v tvorbe ju aktualizovali. Inšpirovali sa návratom do sveta svojho detstva, často stráveného na vidieku a hľadaním akejsi „prapodstaty“, archetypu slovenskej krajiny. Jej členmi boli Milan Laluha, Andrej Rudavský, Milan Paštéka, Rudolf Krivoš a i.
· Špecifickým médiom tvorby Andreja Barčíka sa stala kresba a zátišia vytvorené formou koláže, odkazujúce na každodenný život. Mnohé z nich využívali symbol terča a hracích kariet, ktoré umiestňoval do obrazov ako reálne predmety (ready-mades).
· Obraz Zátišie s čiernym terčom
  je akoby hrou s vlastnými pravidlami. Na obraze, či rámom ohraničenej obrazovke môžeme sledovať vzťahy medzi terčom, žolíkovými kartami, gulečníkovými guľami a bodmi A, B. Vyzerá ako rozohraná partia hry, ktorej pravidlá celkom nepoznáme, no môžeme ich objavovať a dať jej naše vlastné. Priestor na obraze buduje autor pomocou tieňa, ktorý rozdeľuje obraz do dvoch rovín. Ak sa sústredíme na detaily, spozorujeme určitú logiku pri použití kariet, či hru s číslami a počtom jednotlivých objektov.
· Koláž (od fr. collage – nalepiť) je technika, ktorú prvýkrát použil aj pomenoval Georges Braque a Pablo Picasso vlepením reálneho novinového papiera a tapiet do obrazu.

Námety na diskusiu
· Obraz môže evokovať aj obrazovku počítača či tabletu. Existujú hry, ktoré sú nadčasové a budeme ich poznať možno aj o 100 rokov? Spýtaj sa svojich rodičov a starých rodičov aké hry sa hrávali v detstve a porovnaj ich s tými dnešnými. Aj dnes prichádzajú znova do módy niektoré už zabudnuté hry. Ktoré to sú a ako sa líšia kolektívne hry od tých individuálnych? Aké sú argumenty pre a proti využívaniu nových technológií a počítačových hier na vzdelávanie?

· Obrazy Andreja Barčíka sú racionálne, akoby vykalkulované s matematickou presnosťou, môže sa zdať, akoby v nich zastal čas a zdanlivo sa v nich nič nedeje (podobne ako v tzv. metafyzickej maľbe u Georga Morandiho). Ako by sa dal príbeh obrazu zdynamizovať? Sú aj v našich životoch „oporné body“, ktoré by sme chceli aby ostali nemenné?
· Obraz nie celkom chladný ani bez emócií. Poukazujú na ne napríklad farby, pokrčený papier či prederavený terč. Aké vlastnosti by sme v nich mohli nájsť?

Námety na aktivity
· Skúste z prvkov obrazu vytvoriť animáciu a pohrať sa s jednotlivými tvarmi, či vymyslieť počítačovú hru s vlastnými pravidlami. Dali by sa z nich postaviť aj priestorové kulisy, ako scéna na javisku. Aký dej divadelnej hry by si do nej vymyslel?
· Terče a karty nie sú len neutrálnymi predmetmi, majú svoj význam a symboliku, ktorá môže signalizovať aj nebezpečie, či „zahrávanie sa s osudom“. Skúste vytvoriť obraz z rôznych druhov papiera, ktorý sformujete či zdeformujete podľa rôznych nálad: hnev, únava, smútok, radosť, vyrovnanosť,...
· Andrej Barčík bol tak trochu aj zberateľom, ktorý opakovane používal v tvorbe rovnaké prvky a predmety, no do nekonečna ho bavilo hrať sa s nimi a vytvárať nové a nové zoskupenia predmetov. Skús vytvoriť vlastnú koláž, napríklad z bločkov z obchodu, cestovných lístkov, etikiet odstrihnutých z oblečenia, odtrhnutých z obalov potravín, z obalov čajov či z novinových stránok.
· Urobte si tieňohru z rôznych každodenných predmetov, ku ktorej nás inšpiruje priamo Andrej Barčík:
Nasvieťte si tri-štyri fľašky s baterkou v tme a na stene sa objaví jedno zázračné zátišie - doslova jeho projekcia.“

Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB