UZ 7 / Andrej Barčík: Andrej Barčík: Zátišie s čiernym terčom., 1985, Koláž na sololite, 70x100cm, Zbierka GMB


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB