» Domov » Galďż˝ria » UZ 7 / Janko Alexy: Janko Alexy: Devy, 1960-1969, Pastel na papieri, 44x30cm, Zbierka GMB

UZ 7 / Janko Alexy: Janko Alexy: Devy, 1960-1969, Pastel na papieri, 44x30cm, Zbierka GMB


UZ 7 / Janko Alexy: Janko Alexy: Devy, 1960-1969, Pastel na papieri, 44x30cm, Zbierka GMB
UZ 7 / Janko Alexy: Janko Alexy: Devy, 1960-1969, Pastel na papieri, 44x30cm, Zbierka GMB.

My deti neučíme maľovať. My v nich len uvoľňujeme to, čo je v nich skryté, my im len vytvárame vhodné ovzdušie na maľovanie.“ Janko Alexy


O autorovi a diele
· Janko Alexy (1894, Liptovský Mikuláš – 1970, Bratislava). Pôsobil ako kominár aj ako pomocník v lekárni, počas 1. svetovej vojny bol ako vojak rakúsko-uhorskej armády na ruskom a talianskom fronte. Umenie študoval v na Akadémii výtvarných umení v Prahe, v roku 1919 sa zúčastnil pobytu v Paríži, vtedajšom najvýznamnejšom centre umenia. Je jednou zo zakladateľských osobností slovenského moderného umenia, ktorí v tvorbe využívali prostriedky moderného umenia v spojení s domácimi témami z prostredia vidieka a mesta. Pôsobil aj ako učiteľ kreslenia na gymnáziu v Bratislave, býval aj v Martine a v Turanoch. Spolupracoval s Milošom Alexandrom Bazovským a Zoltánom Palugyaom.
· Komorný obraz, vytvorený technikou pastelu 
vznikol technikou pastelu v autorovom neskoršom tvorivom období. Ak sa naň pozrieme z diaľky, pôsobí ako dekoratívny ornament s opakujúcimi sa rovnakými prvkami. Až zblízka vidíme, že ide o rovnako oblečené ženy v krojoch, rytmicky kráčajúce v rade za sebou z drevenice, možno z kostola. Dekoratívnosť obrazu zdôrazňuje aj jeho centrálna kompozícia. Ženy v strede obrazu po stranách lemujú dva rovnaké stromy a okná na dome, z ktorého dvier vychádzajú. Zdá sa, že sa jedná o verejnú udalosť náboženského alebo spoločenského charakteru. Čo by ňou mohlo byť (zásnuby, odobierka, svadba, narodeniny, krst, pohreb, Vianoce, Veľká noc)?
· Obraz je štylizovaný do zjednodušených geometrizujúcich tvarov postáv a stromov, akoby sa autor inšpiroval detskou tvorbou, ktorá bola pre umelcov, a aj pre Janka Alexyho dôležitým zdrojom inšpirácie. Jeho cieľom však nebolo maľovať ako dieťa, ale hľadať základné tvary a podstatu zobrazovaného. Jeho pedagogickou metódou nebolo meniť detský výtvarný prejav na svoj obraz, ale nechať v nich vyznieť to, čo je u každého originálne a jedinečné.


Námety na diskusiu
· Niektorí ľudia v živote vystriedajú viacero zamestnaní. Veľa ľudí nerobí iba to, čo študovali, ale z rôznych dôvodov sa venujú aj iným povolaniam. Aké zamestnania by si si chcel vyskúšať ty? Poznáš niekoho, kto ešte zažil vojnu? Odkiaľ o historických udalostiach čerpáme informácie a ako vieme, či sú dôveryhodné?
· Scéna na obraze pravdepodobne predstavuje nejaký rodinný, susedský alebo spoločenský rituál.


V tomto prípade sa ho zúčastňujú samotné ženy.
Rituály súvisia so zlomovými obdobiami v našich životoch, ako napríklad príchod na novú školu, odchod na internát, plnoletosť, vstup do manželstva. Máme aj my, v dnešnej spoločnosti nejaké opakujúce sa zvyky, tradície, rituály (rodinné, školské, kamarátske)?
· Pre umelcov sú dôležité študijné cesty (dnes im hovoríme rezidenčné pobyty). Aj napriek dnešným novým možnostiam navštíviť výstavy virtuálnym spôsobom a kvalitné reprodukcie diel vidieť na internete, nedokážu nahradiť kontakt s originálom, kde na nás dielo (obraz, socha, ale aj inštalácia či video) pôsobia naživo a vyvolávajú v nás zážitok. Aké sú najslávnejšie galérie na svete? Aké mestá by si navštívil, ak by si chcel vidieť umelecké diela minulosti a súčasnosti naživo? Aké mestá a štáty zohrávajú dôležitú úlohu v profesii, ktorej by si sa raz chcel venovať ty?

Námety na aktivity
· Zahrajte obraz formou spoločnej živej aktivity (oživené obrazy = tablaux vivant). Môžete ho však interpretovať z dnešného pohľadu v prostredí školy s jej typickým prostredím, napríklad ako každodenný príchod a odchod do/zo školy, na školský výlet, či na prázdniny. Ako sa líši prvý a posledný školský deň? Spomínaš si na svoj prvý deň v škole? Často býva spojený s neistotou, čo nás tam čaká, podobne ako v každej novej a neznámej situácii. S akými pocitmi sa spája tebe?
· Obraz pracuje s rytmom a opakovaním, ktoré sú dôležité aj v hudbe. Keby sme obraz mali prepísať do notovej osnovy a zahrať podľa neho vlastnú skladbu, aký by bol výsledok?
· Skús obraz pretransformovať do abstraktného obrazu z geometrických tvarov.
· Pôvodný obraz môžeš doplniť do komixovej podoby a vytvoriť jeho pokračovanie.
· Skús sa v počítači zahrať s jednotlivými časťami obrazu a zmeniť jeho formu či obsah.


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB