» Domov » Galďż˝ria » UZ 7 / Ján Želibský: Ján Želibský: Lóža., 1940. Olej na plátne. 81x65cm. Zbierka GMB

UZ 7 / Ján Želibský: Ján Želibský: Lóža., 1940. Olej na plátne. 81x65cm. Zbierka GMB


UZ 7 / Ján Želibský: Ján Želibský: Lóža., 1940. Olej na plátne. 81x65cm. Zbierka GMB
UZ 7 / Ján Želibský: Ján Želibský: Lóža., 1940. Olej na plátne. 81x65cm. Zbierka GMB.

„Želibský na pražských koncertoch a v divadlách objavil jeho naturelu vyhovujúci, vnútornými významami nasýtený motív, ktorý už len artistne dotváral dramatickým striedaním tmavých a vysvietených farebných plôch.“
                                                                                                      Ján Abelovský, Katarína BajcurováO autorovi a diele
 · Ján Želibský (1907, Jablonové – 1997, Bratislava). Študoval na Umelecko-priemyselnej škole a Akadémii výtvarných umení v Prahe, u profesora Willyho Nowaka. Absolvoval študijný pobyt v Paríži, od 15 rokov bol sirotou. V tej dobe študovalo v Prahe mnoho slovenských výtvarníkov, (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave vznikla až v roku 1949). Viacerí z nich sa narodili v r. 1909, preto sa môžeme stretnúť s ich pomenovaním ako „Generácie 1909“. Patrí k nej napr. Cyprián Majerník, Ján Mudroch, Eugen Nevan, Ján Hoffstädter, či Jakub Bauernfreund. Predstavitelia tejto generácie sa v tvorbe vyjadrovali k závažným otázkam 2. svetovej vojny, ale aj témam mesta, kaviarní, zábavy, športu, tzv. poézii všedného dňa. Aj v týchto témach však mohol byť niekedy skrytý význam, nepriamo odkazujúci k spoločenskej situácii alebo jej kritike.
· Obraz Lóža zobrazuje divadelné prostredie. Nevidíme však predstavenie samotné, ale pohľad divákov, uprene sledujúcich maliarom utajené dianie na javisku. Obraz je zahalený tajomstvom, ku ktorému prispieva aj šero, v ktorom sú postavy akoby ukryté, a zemité farby, ktorými je obraz namaľovaný.

Námety na diskusiu
· Čo všetko sa dá z obrazu odpozorovať? V akom vzťahu sú postavy muža a ženy, z akej spoločenskej vrstvy pochádzajú, aké je ich postavenie? Aké predstavenie by sa mohlo na pódiu odohrávať? Hovorí obraz iba o svete divadla, alebo by sme z neho vedeli vyčítať aj niečo iné?
· Všimni si, že obraz vznikol počas 2. svetovej vojny. Zvykne sa hovoriť že „počas vojny múzy spia“ (Inter arma silent musae). Vieš, aká bola vtedy situácia v Čechách a aká na Slovensku a v Bratislave? Bola hlavným mestom tzv. Slovenského štátu, ktorý podliehal Nemeckej ríši. Istý čas ju prezývali aj Fressburg (mesto hojnosti), pretože tu bol zo začiatku  dostatok potravín, na rozdiel napríklad od neďalekej Viedne. Až kým neprišla zásobovacia kríza a jedlo bolo iba na prídelové lístky. Vieš si predstaviť, že by si žil v tej dobe? Čo myslíš, že bolo na živote počas vojny najťažšie?
· Žena na obraze sleduje dianie ďalekohľadom. Bol si aj ty niekedy v roli detektíva, špióna, toho, kto niekoho/ niečo sleduje? Počas 2. svetovej vojny žila v Bratislave najmladšia, 17-ročná špiónka Európy, prezývali ju Trixi (Beatrix Pospíšilová). Prinášala informácie spojencom a pracovala v protifašistickom odboji. Skús o nej zistiť niečo viac. Vieš si predstaviť, že by si sa ocitol v roli špióna? Čo je na tomto zvláštnom povolaní najťažšie?  
· Aj dnes sa stretávame s tým, že sme sledovaní – kamerami na uliciach či v budovách, na facebooku, či internete, kde sa nám podľa našich záujmov ponúka reklama šitá na mieru. Napríklad počas komunizmu boli niektorí ľudia doma odpočúvaní a sledovaní tajnou políciou.  Prispieva kamerový systém k bezpečnosti, alebo naopak k ohrozeniu nášho súkromia?
· Bol si niekedy v divadle, na koncerte alebo v opere? Dnes sa už v divadle nevyžaduje taká prísna spoločenská etiketa ako v minulosti. Čo si o tom myslíš, má napríklad elegantný odev v divadle svoj význam, alebo je dnes už minulosťou? 
· Začiatky divadla siahajú do 6. storočia pred Kristom, do starovekého Grécka, kde sa vyvinulo z náboženských slávností. V dnešnej dobe má aj mnohé experimentálne podoby, ktoré napríklad aktívne zapájajú diváka a všetky jeho zmysly. 
· Galérie, ako ich poznáme dnes, vznikli z kráľovských a šľachtických zbierok, ktoré od 18. storočia začali sprístupňovať ľuďom s cieľom poskytnúť im vzdelanie a poznanie histórie. Vieš, kedy vznikla galéria v tvojom okolí a na čo sa zameriava?  

Námety na aktivity
· Vytvor z obrazu komiks, v ktorom dopovieš, čo sa v obraze deje. Návšteva divadla alebo galérie je častý motívom filmov, historických aj detektívnych. Spomenieš si na niektoré? Môžeš vytvoriť fotografickú koláž alebo zostrihať video z rôznych filmových či dokumentárnych záberov divadiel.
· Vytvor fotografické záznamy detailov predmetov, budov, ľudí či situácií, ktoré vzniknú pomocou priblíženia ďalekohľadom alebo zoomom na fotoaparáte.
· Zaznamenaj ľudí, ktorí sa pozerajú na umelecké diela v galériách či počúvajúcich hudbu na koncerte alebo sledujúc divadelné predstavenie. Alebo spolužiaka či spolužiačku, ktorí sa pozerajú cez okno.
· Vytvorte oživený obraz, kde zahráte scénu obrazu a rozviniete jeho dej. Čo mu predchádzalo a ako by mohol pokračovať?

 

 


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB