UZ 7 / Ján ®elibský: Ján ®elibský: Lóľa., 1940. Olej na plátne. 81x65cm. Zbierka GMB


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB