» Domov » Galďż˝ria » UZ 08 / Štefan Papčo: Hlavné štíty Vysokých Tatier, 2008

UZ 08 / Štefan Papčo: Hlavné štíty Vysokých Tatier, 2008


UZ 08 / Štefan Papčo: Hlavné štíty Vysokých Tatier, 2008
UZ 08 / Štefan Papčo: Hlavné štíty Vysokých Tatier, 2008. Preglejka, horolezecké úchyty, 400 × 130 x 42 cm / zbierka GMB

ŠTEFAN PAPČO

„Papčo sa pokúša o (nemožné) pretlmočenie svojej horolezeckej skúsenosti do sochárskeho diela prostredníctvom typického horolezeckého vyjadrovacieho slovníka ako sú kúty, dutiny, špáry či komíny.“
Elena Sorokina

O AUTOROVI A DIELE
• Štefan Papčo (1983, Ružomberok) vyštudoval sochárstvo na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. Jozefa Jankoviča. Pôvodne chcel byť lesníkom, neskôr na strednej škole študoval rezbárstvo.
Jeho sochárska tvorba je prepojená so skúsenosťou aktívneho horolezca, ktorú tlmočí cez sochársky jazyk. Získava tak vďaka osobnej skúsenosti na autentickosti, pretože vypovedá o tom, čo sám zažil.
• Dielo Hlavné štíty Vysokých Tatier je sochárskou interpretáciou reálneho pohoria, ktoré všetci poznáme. Poznáme však aj jednotlivé štíty Vysokých Tatier? Nájdite si ich fotografiu a porovnajte ich s objektom:
dá sa na ňom určiť, ktorý štít je ktorý? Vrcholy objektu sú tvorené reálnymi horolezeckými úchytmi, ktoré autor používal v teréne počas ôsmich rokov. Vo svojich inštaláciách využíva aj vlastnú horolezeckú výstroj.
• Prežívanie extrémnych, neraz existenciálnych situácií v teréne autor konfrontuje a posúva do jazyka sochy, inštalácie a videa. Predkladá nám ich v bezpečnom prostredí galérie. Uvažuje o zmene mierky
aj nášho vnímania – krajina sa v zmenšenej mierke dostáva pod strechu galérie. Ako sám povedal:
„Nejde mi iba o vytvorenie nejakých objektov, na ktoré sa človek môže spokojne pozerať – skôr mi ide
o to, aby som dokázal vyvolať interakciu, aby som preniesol na diváka vibráciu, vytvoril priestor,
ktorý by ho vyprovokoval k uvedomeniu si vlastného smerovania.“
• Horolezectvo bolo jednou z oblastí, ktoré nepriaznivo zasiahol komunistický režim. Horolezci však napriek zákazu cestovať mohli chodiť na výstupy do Álp, čo sa stalo symbolom slobodného prekračovania hraníc počas totality. Štefan Papčo sa zaoberá aj konkrétnymi príbehmi horolezcov, sleduje ich príbehy a realizuje figurálne sochy ako poctu osobnostiam horolezectva. Súčasťou objektu je text dokumentujúci horolezeckú komunitu, ktorý môžeme čítať ako denníkový záznam.

NÁMETY NA DISKUSIU
• Máš skúsenosť s lezením alebo iným športom či s prekonávaním samého seba a svojich limitov?
Hory majú v sebe niečo majestátne, čo nás presahuje. Zažil si niekedy v prírode nevšedný zážitok?
• Vyjsť na kopec v symbolickej rovine znamená získať nielen výhľad, ale aj nadhľad. Z diaľky, s odstupom času sa nám aj niektoré životné udalosti javia inak, ako keď sme ich práve prežívali. Skús si predstaviť,
že sa z kopca pozeráš na svoj život - ktoré dôležité udalosti v minulosti, ale aj vízie do budúcnosti v ňom vidíš?
• Pre horolezca je dôležitá príprava trasy, ktorej súčasťou sú horolezecké mapy. Poznáš niektoré
z horolezeckých značiek?
• Ktoré oblasti Slovenska si navštívil a na ktorom najvyššom mieste si sa ocitol?
• Horolezectvo je často aj životným štýlom. Tí, čo sa mu venujú, idú vedome na hranicu svojich možností
a súčasťou ich pobytu v prírode je aj schopnosť byť sám, sústrediť sa, robiť správne a zodpovedné rozhodnutia, vedieť spolupracovať a spoľahnúť sa na druhého človeka. Čo pre teba znamená samota?
Vieš si nájsť čas na seba a svoje myšlienky? Keď sme boli malí, stavali sme si skrýše a bunkre, kde sme sa skrývali a snívali sme. Máš aj dnes takéto miesto?

AKTIVITY
• Pre horolezca je životne dôležité, aby sa mohol spoľahnúť na toho, s kým lezie. Máš aj ty skúsenosť
s tým, že sa môžeš na ľudí vo svojom okolí spoľahnúť a dôverovať im? Horolezci sa dorozumievajú nielen slovami. Vyskúšajte si vo dvojiciach hru – performanciu, keď sa budete dorozumievať bez slov a navzájom si budete 30 sekúnd hľadieť do očí. Aký je to pocit komunikovať bez slov, neverbálne? Nie je to jednoduché, no niekedy si tak dokážeme povedať viac ako slovami.
• Nájdite na internete alebo v geografickom atlase obrazy vrstevníc (=krivky spájajúce na mape body
s rovnakou nadmorskou výškou), ktoré umožňujú vyjadriť priestorové vzťahy na ploche. Skúste vymodelovať vlastnú krajinu, inšpirovanú dôležitými udalosťami v živote. Ktoré z nich by tvorili „vrcholy hôr“?
• S použitím horolezeckých lán alebo špagátov vytvorte priestorový labyrint, ktorým pozmeníte vnímanie priestoru.
• Vytvorte si na základe horolezeckých či mapových značiek vlastnú trasu cesty do školy alebo,
v prenesenom význame, cestu životom. Ktoré dôležité udalosti a míľniky sú v nich prítomné a ako sa dajú zaznamenať pomocou piktogramu?


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB