» Domov » Galďż˝ria » Igor Kalný (1957-1987): Telovka. 1986

Igor Kalný (1957-1987): Telovka. 1986


Igor Kalný (1957-1987): Telovka. 1986
Igor Kalný (1957-1987): Telovka. 1986. Kresba na kartóne/ 205 x 150 cm Zbierka GMB
O AUTOROVI A DIELE:
· Igor Kalný sa narodil v Trenčíne v roku 1957. Žil v období komunizmu, kedy ľudia nemohli slobodne prejaviť svoj názor a umelci, ktorí odmietli maľovať obrazy šťastných usmievavých ľudí a podobné témy oslavujúce tento režim, nemohli vystavovať svoje diela v galériách (takéto umenie, vychádzajúce z  oficiálnych požiadaviek komunistickej strany sa volalo socialistický realizmus). Preto ich poznali iba tí umelci, ktorí sa medzi sebou častokrát tajne stretávali (tvorili tzv. neoficiálnu scénu).
Kalný z ideologických dôvodov nemohol ísť študovať na vysokú školu a nezískal umelecké školenie. Napriek tomu má v slovenskom umení svoje významné miesto. Venoval sa aj hudbe, divadlu a písaniu básní. Svoje diela začal tvoriť keď mal 19 rokov a vytvoril ich niekoľko stoviek. Niektoré vznikali pomocou otláčania detských pečiatok so zvieratkami. Neskôr začal obkresľovať rôzne predmety – vešiak, okuliare, otvárač, džbán, potom svoje ruky, nohy, až sa nakoniec obkreslil celý.

· Obraz „Telovka“ sa volá podľa toho, že vznikol obkreslením tela. Dnes je vystavený v galérii, kde Igor Kalný kedysi pracoval na oddelení  inštalácií výstav. Nie je však zavesený na stene, ale položený na zemi. Vznikal tak, že si umelec ľahol na zem a ceruzkou obkreslil svoje telo – vytvoril tak svoj autoportrét. Dôležité pri tom bolo, že do jeho vzniku bolo zapojené celé telo.

NÁMETY NA DISKUSIU:

· Ako na nás pôsobí toto dielo? Aký dojem vyvoláva? Aký názov by ste mu dali vy? Na prvý pohľad sa môže zdať, že také dielo by sme vedeli vytvoriť aj my, alebo náš mladší súrodenec, že je to len taká čmáranica. A naozaj, mnohí umelci v 20. storočí sa inšpirovali práve umením detí, pretože je jednoduché, čisté a spontánne. Myslíte si, že je dôležité, aby dielo bolo vytvorené zložitou technikou? Ako dlho asi toto dielo vznikalo?

· Toto dielo je autoportrét. Nedozvieme sa z neho, ako Kalný vyzeral. Oveľa viac však prezrádza o jeho vnútri a pocitoch. Skúste vymenovať rôzne pocity (pozitívne i negatívne), ktoré vo vás obraz vyvoláva i tie, ktoré myslíte, že prežíval Igor Kalný, keď obraz tvoril.  

AKTIVITY:
· Čo všetko sa dá vyjadriť pomocou čiary? Skúste spontánne, bez dlhého uvažovania nakresliť rôzne čiary, vyjadrujúce nasledovné protiklady: priamy –spletitý, rýchly - pomalý, stúpajúci - klesajúci, pokojný -  rozrušený, radostný – nahnevaný. Nakreslite tie isté čiary rôznymi materiálmi a nástrojmi (ceruzka, pero, fixka, pastel, vodovka, tempera; prst, drievko, sprej, kolieska autíčka). Napíšte svoj vlastný autogram (podpis) rôznymi spôsobmi.

· Vyberte si akýkoľvek predmet, ktorý máte okolo seba a ten presne podľa skutočnosti nakreslite. Potom ten istý predmet obkreslite a porovnajte, ktorý sa ľahšie kreslil a ktorý sa viac podobá skutočnému predmetu.

· Všetci sme sa už stretli s portrétom. Poznáme rôzne druhy portrétov: podobizeň, autoportrét, skupinový portrét, portrét z profilu. Skúste nájsť ukážky týchto rôznych portrétov v učebniciach, knihách alebo časopisoch (môžu to byť aj fotografické portréty). Prečo sa ľudia dávali v minulosti portrétovať? Kedy my potrebujeme náš portrét a ako ho môžeme najrýchlejšie získať?

Vyskúšajte si rôzne výrazy tváre (podľa vlastností vymenovaných vyššie) a skúste ich zobraziť na svojom vlastnom autoportréte, alebo portréte spolužiaka. Pomôcť vám môže fotografia (alebo jej zväčšená kópia), ktorú rozstrihnete. Jednu časť nalepte na papier, druhú sami dokreslite.

· Vytvorte autoportrét alebo portrét spolužiaka v životnej veľkosti (pomôcť si môžete i jeho obkreslením).

· Zistite od rodičov alebo dospelých vo svojom okolí, ako si spomínajú na obdobie komunizmu. Čo myslíte, že sa od tej doby zmenilo?  Chceli by ste žiť v tej dobe? Nájdite (napr. v knižnici) staré noviny spred roku 1989 a urobte z nich kópiu. Vytvorte koláž z obrázkov, ktoré by porovnávali toto obdobie so súčasnosťou.

· Pokúste sa napísať dielom inšpirovaný krátky príbeh alebo báseň a nájsť báseň, ktorá hovorí o pocitoch človeka, o tom čo prežíva, ako sa cíti.

Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB