» Domov » Galďż˝ria » UZ 08 / Marián Mudroch: Konvergencie I, 1979

UZ 08 / Marián Mudroch: Konvergencie I, 1979


UZ 08 / Marián Mudroch: Konvergencie I, 1979
UZ 08 / Marián Mudroch: Konvergencie I, 1979. Ofset, sieťotlač na papieri, 50 × 65 cm / zbierka GMB, pôvodne v zbierke Galérie Cypriána Majerníka

„Napriek dominancii čiernobielosivej výrazovej askézy nájdeme v Mudrochovej tvorbe (…) aj diela,
kde prisúdil výraznú hodnotu aj iným farbám. (…) Použitie farby mu slúžilo na výskum špecifickej energie vyžarujúcej z jednotlivých farebných odtie
ňov…“

Zora Rusinová

O AUTOROVI A DIELE
Marián Mudroch (1945 – 2019, Bratislava) študoval na oddelení skla v architektúre a figurálnej maľby Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (prof. Václav Cigler). Patrí ku generácii autorov
tzv. analytickej tvorby, ktorí sa zaoberali skúmaním možností a hraníc média, s ktorým pracovali –
u Mudrocha to bola predovšetkým grafika a kresba, ale realizoval aj objekty, inštalácie a akcie v prírode.
Počas komunizmu patril k autorom tzv. neoficiálnej scény. Popri voľnej tvorbe, ktorú nemohol vystavovať
v oficiálnych galériách, pôsobil ako učiteľ na základnej umeleckej škole, neskôr aj na Strednej škole umeleckého priemyslu a Vysokej škole výtvarných umení.
• Od roku 1976 realizoval cyklus Konvergencie (= zbližovanie, pripodobňovanie). Aktuálne dielo vychádza zo svetoznámej fotografie prvej stopy človeka na Mesiaci z 20. júla 1969, ktorá obletela celý svet. Zanechal ju kozmonaut Neil Armstrong, ktorý povedal známu vetu: „Je to malý krok pre človeka, ale veľký krok pre ľudstvo.“ Na túto prelomovú udalosť reagovali aj mnohí umelci. Marián Mudroch prepája fotografiu s pozemnými obrazcami z dávnych indiánskych kultúr (200 pred Kr. – 800 po Kr.), ktoré sa zachovali
v monumentálnych meradlách na planine Nazca v Peru. Vybrané obrazce, ktorých sa tu zachovalo okolo 300 a dodnes presne nevieme, na čo slúžili, autor prekresľuje, pričom dva doklady ľudskej civilizácie – minulej a súčasnej – spája na ploche jedného papiera.
• Obrazce slúžili ako jeden z inšpiračných zdrojov pre umenie v krajine (land art). Umelci vytvárajúci rozsiahle diela v prírode, ktoré sa často dali sledovať iba z nadhľadu, z lietadla alebo helikoptéry, inšpirovali práve prehistorickými a starovekými kultúrami a architektúrou.

NÁMETY NA DISKUSIU
• Vyhľadajte na internete fotografie pozemných obrazcov v Nazca, ktoré mali zrejme rituálny náboženský význam. Ktorý z nich nájdete aj v Mudrochovom obraze?
• Ktoré udalosti v dejinách 20. storočia považuješ za kľúčové a prečo? Ktoré prispeli k pokroku a lepšiemu životu a ktoré, naopak, slúžia ako výstraha? Na ktoré z nich by sme nemali nikdy zabudnúť a mali by sme sa z nich vedieť poučiť?
• Nájdite fotografie monumentálnych diel v prírode, napríklad od Roberta Smithsona, Waltera de Mariu
či Christa. Akým spôsobom pracujú s krajinou a čo je ich zámerom?
• V akom stave je dnes výskum a vývoj astronómie a ktoré krajiny sa venujú jej rozvoju? Chcel by si sa pozrieť do vesmíru, keby sa raz naskytla taká možnosť? Koho a čo by si si tam so sebou zobral?

AKTIVITY
• Marián Mudroch skombinoval fotografiu s kresbou podľa fotografie. Týmto spôsobom skúmal vzťah priestoru a plochy, prepájal rôzne historické a významové vrstvy. Vyberte si fotografie z významných historických udalostí (napr. november 1989) alebo z rodinného archívu a vytvorte z nich kópiu zväčšenú
do formátu A4. Skombinujte ich s inou fotografiou alebo obrazom, ktorý najprv prenesiete (obkreslíte)
na priesvitnú fóliu A4, ktorú následne priložíte na prvú fotku. Takto môžete experimentovať a vrstviť rôzne obrazy a významy cez seba.
• Skúste vytvoriť obrazové posolstvo do vesmíru a napísať (nakresliť) ho na lúku alebo školský dvor tak, aby bolo viditeľné z nadhľadu.
• Nakreslite kriedou na zem alebo papierovou maliarskou lepiacou páskou na dlážku v škole či telocvični vlastnú predstavu štylizovaných, zjednodušených obrazcov alebo trasu vášho pohybu.
• Grafika pracuje so zmenou mierky: stopa človeka je mierne zväčšená a obrazec z Peru je mnohonásobne zmenšený. Skús vytvoriť obraz, kde pozmeníš vzťahy a hierarchiu medzi predmetmi zmenou ich mierky.
• Namočte si bosé nohy do farby a na veľké hárky papiera vytvorte chôdzou ich odtlačky.


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB