» Domov » Galďż˝ria » UZ 08 / Juraj Meliš: Jeleň, 1970 − 1971

UZ 08 / Juraj Meliš: Jeleň, 1970 − 1971


UZ 08 / Juraj Meliš: Jeleň, 1970 − 1971
UZ 08 / Juraj Meliš: Jeleň, 1970 − 1971. Objekt, maľované a opaľované drevo a kov, 55 × 39 cm / zbierka GMB

„Meliš je plný tvorivého napätia, čo ráno nakreslí, do večera musí zrealizovať.“
Ivan Jančár

O AUTOROVI A DIELE
• Juraj Meliš (1942, Nové Zámky – 2016, Skalica) vyštudoval sochárstvo na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v roku 1966. V tvorbe využíval aj neumelecké materiály a každodenné predmety, čím popieral klasické vnímanie sochy. Jeho diela sa vyznačujú iróniou, poetikou a humorom, ale aj uvažovaním o existenciálnych a spoločenských témach. Patril k autorom tzv. neoficiálnej scény, ktorí počas komunizmu nemohli vystavovať v oficiálnych galériách, pretože odmietali tvoriť v duchu socialistického realizmu
• Dielo Jeleň je súčasťou širšieho cyklu – prostredia Environment II, vytvorenom z nažlto namaľovaných stromov s drevenými terčmi a uväznenými zvieratami, ktoré symbolizovali ohrozenie prírody človekom
a jeho necitlivou nadvládou. Nešlo mu o to, aby jeho sochy boli pekné, ale aby nás šokovali a vyburcovali
z ľahostajnosti. Uväznený jeleň v debničke pripravenej na odoslanie sa mení na tovar, príroda sa stáva akoby hračkou v rukách človeka. Juraj Meliš však nehovorí iba o prírode, ale v prenesenom význame
aj o človeku, ktorý bol počas komunizmu uväznený za uzavretými hranicami a nemohol slobodne rozvíjať svoje možnosti a talent či vyjadrovať názory.
• Tvorba Juraja Meliša reagovala na ekologické témy a bola súčasťou širšej diskusie umelcov. Zaoberali sa príbuznými témami, ktorým sa počas komunizmu nevenovala pozornosť. Boli medzi nimi napríklad Peter Bartoš, Michal Kern, Rudolf Sikora, Dezider Tóth a i. Reagovali na v tom čase prvýkrát pomenované ekologické ohrozenia našej planéty (v roku 1968 vedci vytvorili tzv. Rímsky klub, ktorý upozorňoval na problémy životného prostredia, v roku 1971 vzniklo hnutie Greenpeace atď.), z ktorých mnohé sú aktuálne aj dnes.

NÁMETY NA DISKUSIU
• K životnému prostrediu je potrebné pristupovať ohľaduplne, na tom sa asi všetci zhodneme.
Ako konkrétne môžeme prispieť k jeho ochrane my v našom každodennom živote?
• Do oblasti ochrany životného prostredia patria aj kultúrne pamiatky. Poznáte tie, ktoré sa nachádzajú
vo vašom okolí? V akom sú stave a čo sa dá robiť pre ich záchranu?
• Nedávno sme si pripomenuli 30. výročie Nežnej revolúcie zo 17. novembra1989, ktorá priniesla pád totalitného komunistického režimu. Na začiatku tejto veľkej spoločenskej zmeny stáli študenti a umelci, nielen herci, ale aj výtvarníci. Čo bolo počas komunizmu zakázané a čo pre teba znamená sloboda
a demokracia, ktorú odvtedy denne budujeme?
• V prenesenom význame môžeme vnímať dielo Juraja Meliša aj ako jeho životný pocit z obdobia neslobody, keď sa mnohí ľudia cítili ako chytení v pasci – nemohol vystavovať, predávať diela, cestovať, realizovať sochy do verejného priestoru ani slobodne prejavovať svoj názor. Súčasťou diela je aj drôtené pletivo. Ostnatý drôt oddeľoval počas komunizmu aj Československo od okolitého sveta. Pri snahe o prekročenie hraníc zahynulo okolo 280 ľudí. V roku 1989 sa stalo jeho rozoberanie symbolom slobody. Opýtaj sa na toto obdobie svojich rodičov či starých rodičov.
• Aj školský poriadok má svoje pravidlá. Čo si o nich myslíte? Keby to bolo na vás, čo by ste v škole navrhovali zlepšiť a s čím ste, naopak, spokojní?

AKTIVITY
• Vyberte sa na výlet do lesa a zapojte všetky svoje zmysly; skúste sa započúvať do jeho zvukov.
Vytvorte v prírode a z prírody dielo, ktoré jej neublíži – napríklad zo snehu, listov, konárov a pod. Skúste ho vytvoriť ako poďakovanie, poctu prírode a jej obyvateľom.
• Vytvorte si transparenty, alebo napíšte list, ktorý bude adresovaný nie ľuďom, ale priamo prírode.
Čo by ste jej a jej obyvateľom povedali?
• Zoberte si ľubovoľnú krabicu a vytvorte z nej objekt, ktorý bude vyjadrovať váš vzťah k prostrediu,
v ktorom žijete.
• Dielo Juraja Meliša je apelatívne, má nás zasiahnuť, motivovať k uvažovaniu. Skúste vytvoriť vlastnú inštaláciu (dielo v priestore) s použitím minima materiálu: červeno‑bielej pásky, ktorá sa používa
pri stavbách či nehodách na zamedzenie vstupu ľudí. Vytvorte z nej v triede, na chodbe či na školskom dvore priestorové dielo, labyrint, ktorý bude obmedzovať aj navigovať.


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB