» Domov » Galďż˝ria » UZ 08 / Vladimír Popovič: List, 1967

UZ 08 / Vladimír Popovič: List, 1967


UZ 08 / Vladimír Popovič: List, 1967
UZ 08 / Vladimír Popovič: List, 1967. Kombinovaná technika na papieri, 58 × 41 cm / zbierka GMB

„Okrem belasej preferuje Popovič už od začiatku (…) ako základ bielu farbu, alebo priamo necháva vyznieť podklad plátna pripomínajúci čistý list papiera.“
Zora Rusinová

O AUTOROVI A DIELE
• Vladimír Popovič (1939, Vysoká nad Uhom) je výtvarník, ale aj scénograf, režisér, pedagóg a ilustrátor. Pochádza z Vysokej nad Uhom, detstvo prežil na Zamagurí a na Spiši. Vysokú školu výtvarných umení
v Bratislave vyštudoval v roku 1965. Ako výtvarník sa podieľal napríklad na vzniku filmu Slávnosť
v botanickej záhrade (1968 − 1969, režisér Elo Havetta). Počas normalizácie bol súčasťou tzv. neoficiálnej scény umelcov, ktorí odmietli tvoriť v duchu socialistického realizmu, pretože vedeli, aká je sloboda v tvorbe pre umelca dôležitá.
• V polovici šesťdesiatych rokov, známych aj ako „zlaté šesťdesiate“, patril k prvým autorom na Slovensku, ktorí realizovali performancie – živé diela blízke divadelnému predstaveniu. Ich hlavným aktérom bol sám umelec. Jeho Akcie pre štyri oči (1965) neboli určené pre divákov a vznikali osamote, dokumentoval ich fotografiou.
• Častým médiom jeho práce sa stal papier ako základný materiál každého umelca. Krčením a skladaním
z neho vytváral rôzne postavy, ktoré v jeho obrazoch ožívali podobne ako v animovanom filme (technika jeho práce sa volá krkváž). Alebo z papiera skladal lodičky, ktoré sa v jeho obrazoch kolážach – mnohonásobne opakujú.
• Grafika List z roku 1967 v sebe podobne ako iné jeho diela skrýva príbeh, tajomstvo. Básnicky by sme mohli povedať, že ukrýva „listové tajomstvo“. Autor do diela vnáša napätie, pretože obálka je roztrhnutá. Možno preto, že ten, kto ju otváral, bol nedočkavý, nedbalý či zvedavý?

NÁMETY NA DISKUSIU
• Čo myslíš, o aký druh korešpondencie išlo? Nachádzal sa v obálke úradný list (napr. upomienka
za nezaplatený účet, pozvanie na očkovanie k lekárovi, oznam o prijatí do školy či výhre v lotérii), alebo išlo
o kamarátsky list z dovolenky, od príbuzných zo zahraničia či o ľúbostný list?
• Akými rôznymi spôsobmi sa dá otvoriť obálka?
• Vyhľadajte na internete diela Vermeera van Delfta, v ktorých je stredobodom obrazu žena,
ktorá práve dostala list a vytvorte paralely medzi príbehmi obrazov.
• Kedy naposledy ste niekomu napísali list alebo pohľadnicu? Čo to znamená dodržiavať „listové tajomstvo“? Platí podobné nepísané pravidlo súkromia aj pri elektronickej komunikácii? Právo na listové tajomstvo je dokonca zakotvené aj v zákone.
• V minulosti vyzerala komunikácia medzi ľuďmi inak ako dnes. V dávnych časoch ľudia necestovali tak často, mnohí nikdy neopustili svoju rodnú dedinu alebo mesto. Ak sa pred vynálezom telefónu chceli dorozumievať, slúžila im na to najmä listová korešpondencia. Dostal, alebo napísal si niekedy list alebo pohľadnicu? Na rýchlu komunikáciu kedysi slúžil aj telegram. Vieš ako fungoval?

AKTIVITY
• Zozbierajte papiere rôzneho druhu, rôznej hrúbky a povrchu a skúste ich preskúmať pomocou hmatu,
so zatvorenými očami. Akými rôznymi spôsobmi by sa dali roztriediť? Vyrobte z nich „vzorkovníky“
a odtlačte ich povrchy namočením do farby a priložením na papier.
• Hárok bieleho papiera A4 nás sprevádza rôznymi oblasťami života. Kde všade má svoje miesto
a aké sú jeho vlastnosti? Na papier píšeme, alebo dnes skôr z tlačiarne tlačíme projekty do školy, úradné listy, sú na nich predtlačené školské testy, ale slúžiť môžu aj na umelecké výskumy. Skúste papier udržať vo vzduchu bez použitia rúk. Alebo ho roztrhať na ľubovoľné tvary rôznymi spôsobmi: jemne, nahnevane, presne alebo chaoticky a zo zvyškov poskladať nový obraz.
• Z papiera môže všeličo vzniknúť. Vytvorte jeho krčením alebo skladaním ľubovoľné tvary či postavy,
ku ktorým následne vymyslite príbeh. Môžete ich tiež zachytiť na video, vymyslieť k nim animáciu
alebo ich vlepiť do obrazu formou koláže.
• Dostať poštou list, s výnimkou úradnej korešpondencie, je dnes už vzácnosť. Skúste si navzájom vylosovať mená a adresy spolužiakov a napíšte si navzájom listy alebo pohľadnice. Obsahom môže byť jednoduchý odkaz, ktorý spolužiakovi / spolužiačke spríjemní deň. Líši sa jazyk používaný v listoch od toho, ktorý používame napríklad v sms komunikácii alebo na sociálnych sieťach?
• Vyrobte z papiera obálky rôznych veľkostí a poskladajte z nich priestorový obraz či koláž.
• Prvé známky sa začali používať v Anglicku v roku 1840, na Slovensku (v Rakúsko‑Uhorsku) v roku 1850. Navrhnite vlastnú poštovú známku, môžete zmeniť jej mierku a mnohonásobne zväčšiť jej rozmery
do podoby kulisy či leporela.


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB