» Domov » Galďż˝ria » UZ 08 / Viera Kraicová: Trojportrét, 1966

UZ 08 / Viera Kraicová: Trojportrét, 1966


UZ 08 / Viera Kraicová: Trojportrét, 1966
UZ 08 / Viera Kraicová: Trojportrét, 1966. Olej na plátne, 72 × 93 cm / zbierka GMB

„Figúra (u Viery Kraicovej) sa abstrahuje a abstraktný tvar spätne figuralizuje.“
Zita Kostrová

O AUTOROVI A DIELE
• Viera Kraicová (1920, Modra – 1912, Bratislava) študovala na Slovenskej vysokej škole technickej
v Bratislave a na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Bola členkou Skupiny 4, ktorá existovala v rokoch 1959 až 1966. Okrem nej ju tvorili Oľga Čihánková, Tamara Klimová a Oľga Bartošíková. Išlo o prvú ženskú umeleckú skupinu v dejinách slovenského umenia. Ich cieľom nebolo napodobňovanie skutočnosti, ale vytváranie samostatného sveta obrazu.
• Autorka vytvorila vlastnú osobitú podobu figurácie, ktorá je poznamenaná poetickým rukopisom, imagináciou a metafyzickou maľbou. Jej rukopis charakterizuje uvoľnenosť a cit pre farbu.
Inšpirovala sa spontánnosťou detskej tvorby. Vravela, že „obraz sa musí namaľovať sám. Vyplávať
na povrch akopodzemné vody.“ Jej diela sú odrazom jej vnútra, toho, čo sama prežívala.
• Dielo Trojportrét vzniklo v šesťdesiatych rokoch 20. storočia (1966). V tomto období tvorila spôsobom hrubých čiernych obrysových línií, ktoré vypĺňala farebnými škvrnami. Tri postavy sa menia na obrazové znaky či symboly. Nevieme ich presne rozpoznať, pohybujú sa na hranici abstrakcie, sú akoby naskicované, no vstupujú medzi sebou do komunikácie. Postavy sú umiestnené v prázdnom prostredí pripomínajúcom krajinu, cez ich transparentné telá presvitá monochromatické pozadie.

NÁMETY NA DISKUSIU
• Metódou voľných asociácií napíšte na tabuľu alebo na papier všetko, čo vám pri pohľade na obraz napadne. Následne slová prečítajte spôsobom básnického prednesu – môžete ho aj zaznamenať na video alebo audiozáznam. Obraz takto ožije iným spôsobom, bližším samotnej tvorbe autorky,
než keby sme ho iba slovne racionálne analyzovali a popisovali.
• Porovnajte obraz Viery Kraicovej s dielami surrealistického umelca Juana Miróa. Aké paralely ste u nich objavili?
• Kto by mohli byť tri postavy na obraze? V akom sú vzťahu? Jedna z nich má na hlave naznačenú akoby korunu. Mohlo by ísť o rodinu – rodičov a dieťa, alebo o troch kamarátov či kamarátky? Obraz vznikol
s využitím fantázie, ktorú môžeme zapojiť aj pri jeho interpretovaní.
• V umení minulosti poznáme viac mien mužov ako žien, no v súčasnosti to už neplatí. Poznáš niektoré významné slovenské umelkyne, maliarky alebo sochárky 20. a 21. storočia? Napríklad Ester Šimerovú‑Martinčekovú či Máriu Bartuszovú? Viaceré z nich nájdete aj v archíve projektu Umenie zblízka.
• Byť umelcom znamená hľadať spôsob vlastného osobitého vyjadrenia sveta a pohľadu naň, ktorý
si umelci nechcú a nemôžu nechať iba pre seba. Viera Kraicová našla originálny výtvarný jazyk a štýl,
v ktorom nám veľa prezrádza aj sama o sebe. Dalo by sa z jej obrazov napríklad predpokladať, akú mala povahu?

AKTIVITY
• Skúste nasimulovať rozhovor postáv na obraze, napríklad formou komiksu alebo ich nadabovaním
a vytvorením živého obrazu. O čom sa asi rozprávajú? Aké emócie sa v obraze dajú vybadať?
Ktorá z postáv je viac a ktorá menej dominantná?
• Obraz Viery Kraicovej je založený na kontraste tenkej a hrubej línie. Je „nakreslený farbou“, pripomína kaligrafické písmo. Zoberte si rôzne hrubé štetce a vytvorte obraz, kde budete pracovať s napätím
a dynamikou rôzne hrubých liniek.
• Vytvorte na základe obrazu divadelné predstavenie a uveďte obraz do pohybu. Ako by vyzeralo jeho druhé dejstvo?
• Máte doma odloženú vlastnú kresbu z detstva alebo kresbu svojho mladšieho súrodenca? Prineste si ich do školy a skúste vytvoriť ich aktuálnu verziu, alebo ich znova prekresliť. Mnohí umelci sa detskou tvorivosťou inšpirovali a spolupracovali na tvorbe s deťmi. Napríklad Paul Klee, Pablo Picasso či Ľudovít Fulla a Mikuláš Galanda, ktorí viedli na významnej Škole umeleckých remesiel (ŠUR, 1928 − 1938) kurzy pre deti.
• Aby ste si priblížili a pripomenuli, aké je to kresliť ako dieťa, ktoré ešte nemá rozvinutú jemnú motoriku, pripevnite si fixky na spodnú časť dlhej palice lepiacou páskou, na zem položte papier A4 a skúste niečo nakresliť tak, aby ste palicu držali čo najvyššie.
• Vytvorte obraz pomocou machule, ktorú odtlačíte zložením papiera na dve polovice a následne ju dokreslite so zapojením fantázie.
• To, čo sa nám na prvý pohľad môže javiť ako „čarbanica“, môže byť v skutočnosti dobre premyslený obraz. Vytvorte kresbu s vopred zadaným námetom so zatvorenými očami, prípadne tak, že sa budete navzájom slovne navigovať.


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB