» Domov » Galďż˝ria » UZ 08 / Anton Jasusch: Krajina so stromami, 1913 - 1914

UZ 08 / Anton Jasusch: Krajina so stromami, 1913 - 1914


UZ 08 / Anton Jasusch: Krajina so stromami, 1913 - 1914
UZ 08 / Anton Jasusch: Krajina so stromami, 1913 - 1914. Olej na lepenke, 70 × 82 cm / zbierka GMB

„Nahromadené zážitky, pocity a myšlienky mali na jeho tvorivosť nevídaný účinok. (…) Maliarova kreativita vďaka tomu dostávala impulzy vyvierajúce z najvnútornejšieho vnútra.“
Zsófia Kiss‑Szemán

O AUTOROVI A DIELE
• Anton Jasusch (1882 − 1965, Košice) patrí k najvýraznejším predstaviteľom tzv. košickej moderny. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti, na Akadémii umení v Mníchove a na Académie Julian v Paríži. Vychádzal z umenia secesie, symbolizmu a expresionizmu. Dramatické zážitky z frontu
a z ruského i japonského zajatia počas prvej svetovej vojny sa prejavili v podobe existenciálneho náboja jeho tvorby a hľadania duchovnej podstaty bytia. Ovplyvnil ho orientálny svet a filozofia, čo malo vplyv na exotické zobrazovanie prírody a postáv akoby zmietaných v súboji s prírodnými živlami, silami osudu či so sebou samým.
• Popri vojnových a vidieckych témach sa Jasusch venoval aj krajinomaľbe. Na zobrazovanie krajiny
sa začal sústreďovať počas liečenia vo Vysokých Tatrách (1909). Vyvrcholením jeho krajinárskej tvorby je dynamická až „metafyzická“ maľba Krajina so stromami. Farbu s kontrastmi modrej a žltej nanášal pomocou hrubých ťahov štetca, ktoré vytvárajú samostatné farebné plochy pripomínajúce mozaiku.
• Anton Jasusch strávil prvú svetovú vojnu na fronte, i keď jeho kolegovia umelci väčšinou pôsobili ako frontoví maliari. Skúsenosť, ktorú si väčšina z nás vie len ťažko predstaviť, ho prirodzene ovplyvnila.
Mala vplyv na jeho vnímanie sveta, povahu, ale najmä na tvorbu, ktorá získala špecifický ráz, akoby bola
z iného sveta. V roku 1920 sa na štrnásť mesiacov zavrel do ateliéru a v samote spracoval svoje osudové zážitky. Vytvoril tak svoje vrcholné diela, viaceré monumentálnych rozmerov. Žiaľ, mnohé z nich zničil požiar vo Východoslovenskej galérii v Košiciach v roku 1985.

NÁMETY NA DISKUSIU
• Obraz nepredstavuje krajinu neutrálnu a nehybnú, ale živú a dramatickú. Zmietajú ňou živly, možno vietor, víchrica či búrka. Zobrazenie krajiny sa v umení často prirovnáva k vyjadreniu stavu umelcovej duše. Dá sa podľa obrazu odhadnúť, ako sa asi umelec cítil, akú mal náladu či v akom bol rozpoložení?
Aj naše nálady a životné stavy neraz prirovnávame k počasiu. Napríklad keď hovoríme o „tichu pred búrkou“, „jari“ alebo „jeseni života“, o niekom, kto „prišiel ako víchor“, má náladu ako „aprílové počasie“, usmieva sa „ako slniečko“ a pod.
• Farebnosť obrazu nie je popisná a realistická, ale skôr emotívna – vyjadruje náladu krajiny. Aké ročné obdobie a akú hodinu dňa obraz zachytáva? Skúste na základe obrazu zostaviť predpoveď počasia.
• Porovnajte obraz Antona Jasuscha s dielom Vincenta van Gogha Hviezdna noc z roku 1889. Majú niečo spoločné?
• Ísť si do prírody oddýchnuť nebolo v minulosti také bežné ako dnes. Aké miesto majú prechádzky, výlety či túry do prírody v tvojom živote?
• O počasí sa zvykneme rozprávať, keď chceme s niekým nadviazať kontakt, alebo keď chceme, aby reč nestála a nevieme, o čom by sme sa rozprávali. Ocitol si sa niekedy v podobnej situácii?

AKTIVITY
• Všetky prvky na obraze – pole, hory aj oblaky – sú namaľované horizontálne, hory akoby splývali
s oblohou. Jediným vertikálnym prvkom je strom, ktorý stojí v centre kompozície. Strom je základným symbolom v mnohých kultúrach a náboženstvách, napríklad rajský strom poznania dobra a zla, strom života atď. Symbolika stromu vychádza aj z jeho prepojenia podsvetia (korene), pozemského sveta (kmeň) a neba, duchovného sveta (koruna stromu). Strom je aj symbolom ochrany životného prostredia,
keďže produkuje kyslík. Vytvorte si vlastné rodokmene, v ktorých zdokumentujete históriu svojej rodiny.
• Poskladajte vlastný „recyklovaný“ obraz prírody formou koláže, z útržkov farebných papierov či novín. Alebo ozdobte či inak označte strom na školskom dvore.
• Vytvorte si vlastný denník zaznamenávajúci konkrétny kúsok krajiny či prírody v okolí. Pozoruj napríklad zmenu stromu na školskom dvore počas tridsiatich dní a každý deň si zaznamenaj – zapíš, zakresli alebo odfotografuj –, čo nové si si na ňom všimol, aj keď zmeny budú možno nepatrné.
• Vytvorte vzorkovník či atlas stromov, v ktorom použijete rôzne štýly, od verného realistického zobrazenia stromu až po skicovité, fantazijné či abstraktné stromy. Aké vlastnosti vaše stromy vyjadrujú?


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB