» Domov » Galďż˝ria » Ján Mathé (1922): Kolíska života. 1975

Ján Mathé (1922): Kolíska života. 1975


Ján Mathé (1922): Kolíska života. 1975
Ján Mathé (1922): Kolíska života. 1975. Bronz/ výška 56 cm Zbierka GMB
O AUTOROVI A DIELE:
· Ján Mathé sa narodil v roku 1922 v Košiciach. Študoval sochárstvo v Prahe na Akadémii výtvarných umení. Z Prahy sa vrátil do Košíc, kde jeho diela dotvárajú viaceré sídliská. Medzi základné témy jeho tvorby patrí ľudský život, uvažovanie o jeho zrode, hodnote, ochrane.

· Ideu života  Ján Mathé rozvíja prostredníctvom námetu rodiny i abstraktnými dielami symbolizujúcimi materstvo ako ochranný princíp. Jeho plastiky majú rozmanité varianty a rozmery – od drobných komorných po monumentálne diela.  Dielo „Kolíska života“ symbolizuje zrod, počiatok života abstraktným spôsobom - prostredníctvom abstraktnej formy. Predstavuje zrod života v tele matky, ktorý najlepšie vyjadruje ovál.

· Socha sa tvorí uberaním hmoty materiálu (otesávaním, vyrezaním, brúsením), naopak plastika jej pridávaním, nanášaním hmoty (hlina, vosk). Plastika môže byť konečným dielom, alebo medzistupňom, modelom pred odliatím v kove alebo vytesaním do kameňa. Ján Mathé o svojich dielach, ktoré sú vždy novým variantom jednej témy a hľadaním jej čo najvýstižnejšieho stvárnenia, hovorí: „...a kedy je socha vlastne dokončená?“

NÁMETY NA DISKUSIU:
· Abstraktné diela, ktoré nezobrazujú jasne rozpoznateľný predmet, podnecujú našu predstavivosť. Môžeme v nich objavovať najrôznejšie veci, predstavy a pocity. Čo vám toto dielo pripomína? Na čo všetko sa podobá, čo by mohlo zobrazovať? Čo znamená názov diela „Kolíska života“?

· Toto dielo je o vzniku, zrode nového života. Ten so sebou prináša radosť a nádej. Každý už niekedy videl malé bábätko, ako sa rýchlo mení a rastie. Zrod a zánik je súčasťou nášho života. Častokrát v našom živote niečo končí, aby sa mohlo začať niečo nové. S týmto kolobehom sa stretávame aj v prírode. Ako môžeme v prírode pozorovať zmenu a vznik niečoho nového (napríklad topiaci sa sneh, zmena oblohy počas dňa, zmena ročných období)?

· Zrod symbolizuje okrúhla forma. Aké okrúhle a oválne tvary sa dajú nájsť v prírode?

AKTVITY:
· Abstraktné diela vznikajú dvoma spôsobmi. Postupným zjednodušovaním (abstrahovaním) konkrétneho motívu (napr. jablko meniace sa na guľu, fľaša na valec), alebo nezávisle na videnej skutočnosti (s použitím základných prvkov výtvarného umenia – farby, kriviek, priamok, rytmu, svetla a pod.). Často sú inšpirované prírodou, alebo geometriou (napr. ornament;  zobrazenie hudobných tónov alebo vnútorných pocitov). Skúste namaľovať obrazy týmito dvoma spôsobmi: vybrať si predmet, ktorý od jeho realisticky presného zobrazenia postupne zjednodušíte až na jednoduchý geometrický tvar a vyjadriť vybraný druh hudby čisto pomocou farby.

· Navštívte to isté miesto v prírode alebo okolí školy (lúku, potok, kvet, strom pred školou) s odstupom jedného týždňa a pozorujte, čo sa na ňom zmenilo. Môžete si ho zakaždým odfotografovať alebo zaznamenať na papier a vytvoriť obrazový príbeh tohto miesta.

· Napíšte denník tohto miesta z pohľadu stromu, kvetiny, alebo zvieraťa, ktoré tu žije. Denník môžete aj ilustrovať, alebo k nemu vytvoriť samostatný obraz, či pridať fotografie.

· Vytvorte v prírode dielo – inštaláciu z prírodných materiálov – lístia, konárov, trávy, kvetov (smer v umení, v ktorom umelci pracujú v prírode a s prírodnými materiálmi sa nazýva land art).

· Rozdeľte si papier na niekoľko políčok a namaľujte nejakú postupnú prírodnú zmenu, proces (napríklad rozkvitajúci a odkvitajúci kvet, vychádzajúce, poludňajšie a zapadajúce slnko).

· Vytvorte plastiku, ktorá by predstavovala zrod, alebo premenu (môže to byť, podobne ako u Jána Mathého aj abstraktná plastika) z hliny, dreva, papiera alebo textilu.

· Aké abstraktné formy alebo ornamenty (vzory) sa dajú nájsť v prírode? Skúste ich nakresliť a navrhnúť z nich vzor na látku alebo motív na tričko. Porovnajte ich so vzormi na ľudových krojoch alebo keramike, ktoré boli často tiež inšpirované prírodou.

Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB