UZ 02/ Jozef JankoviŔ (1937): Svedectvo VI. 1965, reliÚf (drevo, sadra, textil, polyester, kov, papier, 205 x 80 cm


VzdelßvacÝ program GalÚrie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB