UZ 02/ Dezider Tˇth (1947): Sneh. Z cyklu Ochrana prÝrody. 1970, fotodokumentßcia akcie. ╚iernobiela fotografia, 16 x 14 cm/ Zbierka GMB


VzdelßvacÝ program GalÚrie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB