UZ 4 / Otis Laubert: Vy╣Áapanř ornament, Zo sÚrie TapisÚrie, 2009, 146 x 66 cm, zbierka GMB


VzdelßvacÝ program GalÚrie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB