UZ 4 / Daniel Fischer: No 24, 1988, maÁba na plßtne: 200 x 200 cm, fotografia cibachrome: 100 x 100 cm, zbierka GMB (detail)


VzdelßvacÝ program GalÚrie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB