» Domov » Galďż˝ria » UZ 4 / Ilona Németh: Beh medzi šibajúcimi prútmi (Ulička), 1994, Inštalácia, 300 x 200 x 600 cm, zbierka GMB

UZ 4 / Ilona Németh: Beh medzi šibajúcimi prútmi (Ulička), 1994, Inštalácia, 300 x 200 x 600 cm, zbierka GMB


UZ 4 / Ilona Németh: Beh medzi šibajúcimi prútmi (Ulička), 1994, Inštalácia, 300 x 200 x 600 cm, zbierka GMB
UZ 4 / Ilona Németh: Beh medzi šibajúcimi prútmi (Ulička), 1994, Inštalácia, 300 x 200 x 600 cm, zbierka GMB.

„Pre Ilonu Németh je dôležité nielen samotné dielo, ale aj
jeho vnímanie, inak by sa nepúšťala do riskantných, neraz
až provokujúcich projektov. Toto napätie, obsiahnuté
v umeleckom diele i v jeho interpretácii, je akousi esenciou
pre autorku, ktorá sa vždy definovala v polohách, v ktorých je
prioritou komunikácia.“
Gábor Hushegyi

O AUTORKE A DIELE
• Ilona Németh (1963 Dunajská Streda) študovala na Vysokej škole
umeleckého priemyslu v Budapešti (1981 – 1986). Žije v Dunajskej
Strede a pedagogicky pôsobí na Vysokej škole výtvarných umení
v Bratislave. Venovala sa expresívnej maľbe a začiatkom deväťdesiatych
rokov 20. storočia začala pracovať s inštaláciami (priestorovými
dielami). Jej inštalácie vznikajú pre konkrétny priestor galérie,
reagujú na jeho atmosféru a tzv. génia loci (ducha miesta). Rátajú
so spoluúčasťou, interakciou a emóciami diváka. V súčasnosti sa
venuje videu, skúma sociálno-spoločenské vzťahy a napätie medzi
súkromným a verejným, zaoberá sa pôsobením plastík a inštalácií
vo verejnom priestore.
• Inštalácia Ulička je inšpirovaná vojenským svetom, kde v minulosti
vojaci museli za trest prebehnúť cez úzku uličku vytvorenú ostatnými
vojakmi, ktorí ich bili. Pomocou elektriny sa aj táto neživá
inštalácia dostáva do pohybu a jej prúty postupne v rôznych intervaloch
klesajú a stúpajú. Napriek tomu, že v galériách sa väčšinou
vystavených diel nemôžeme dotýkať, táto interaktívna inštalácia je
výnimkou. Priamo nás vyzýva, aby sme do nej vstúpili a na vlastnej
koži si vyskúšali napätie a fyzické ohrozenie, ktoré nám môže šibnutie
prútov spôsobiť. Odkazuje síce na trest, ale v kontexte galérie sa
stáva aj nástrojom hry, kedy sa sami môžeme rozhodnúť, či vstúpime
a necháme sa „potrestať“ prípadným šibnutím prútu.
• Inštalácia je priestorové dielo, ktoré môže využívať rôzne, klasické
výtvarné aj nevýtvarné prostriedky a médiá. Pracuje najmä s priestorom
a časom, využíva prvky architektúry, divadla, sochy, z ktorých
vytvára nové prostredie. Jej cieľom je zo všetkých strán nás „obklopiť
umením“. Niektoré inštalácie sú viazané na konkrétny priestor
(tzv. site-specific projekty), niektoré sú prenosné a dajú sa vystaviť
na rôznych miestach. Názov inštalácia je odvodený od latinského
slova installere = umiestniť. Stretávame sa s ním aj v bežnom živote,
i keď v trocha iných súvislostiach. Čo všetko sa dá inštalovať?
NÁMETY NA DISKUSIU
• Diela súčasného umenia nás nemajú vždy viesť iba k pokojnému
a bezpečnému uvažovaniu z bezpečnej vzdialenosti, kde nám nič nehrozí,
ale niekedy nás vyzývajú aj riskovať a stať sa priamou súčasťou
diela. Pri tejto inštalácii môžeme pociťovať strach a obavy, ale aj
zvedavosť a radosť z hry. Trúfli by ste si vstúpiť do tejto uličky? Viete
odhadnúť, kedy sa v živote oplatí riskovať a kedy nie? Zažili ste už
takú situáciu, keď ste sa museli rýchlo rozhodnúť, čo urobiť?
• Inštalácia nás môže viesť k uvažovaniu o mužskom a ženskom
svete. Odkazuje na vojenské, takmer výlučne mužské prostredie, ale
jej autorkou je žena. Tradičné roly mužov a žien sa v dnešnej dobe
rýchlo menia. Ktoré z týchto úloh, rolí, sú jedinečné a majú opodstatnenie
a ktoré sú zameniteľné?
• Inštalácia nás obmedzuje, poukazuje na naše limity, ale zároveň
nám dáva možnosť prekonať samých seba, zažiť podobný pocit, aký
môžeme mať pri zdolaní nejakej prekážky, napríklad pri adrenalínových
športoch, po náročnej túre alebo po prekonaní náročnej životnej
skúšky.
• V akom inom, negalerijnom, verejnom alebo inom netradičnom
priestore by sme inštaláciu Ulička mohli umiestniť? Ako by sa tým
zmenil jej kontext, súvislosť? Čo nám môže pripomínať jej tvar
(napr. lomené oblúky gotických okien alebo alej stromov)?

AKTIVITY
• Inštalácia Ilony Németh používa prírodné aj človekom vytvorené
materiály. Skúste vonku postaviť inštaláciu, skrýšu z prírodných materiálov
a potom ju preneste do interiéru. Ako sa zmenila a ako sa
zmenilo naše vnímanie?
• Určite ste niekedy navštívili bludisko, alebo ste z neho hľadali cestu
von na papieri v časopise. Skúste na papieri alebo aj v priestore
vytvoriť vlastné bludisko, labyrint, cestu. Môžete ich vytvoriť aj ako
hru, kedy v dvojici alebo trojici so zaviazanými očami zapĺňate plochu
papiera každý inou farbou a z iného konca, až kým sa v strede
vaša spleť čiar nestretne.
• Umenie niekedy testuje naše hranice a našu výdrž. Skúste vymyslieť
aktivitu, v ktorej by ste napr. testovali, kto vydrží byť dlhšie potichu,
kto sa dokáže pohybovať najpomalšie a pod. Alebo vytvorte živú inštaláciu,
v ktorej sa budete musieť spoliehať jeden na druhého.
• Skúste navrhnúť dielo, ktorého súčasťou by bol pohyb (môže byť
poháňané elektrinou, ale aj vetrom alebo dychom).


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB